Boekgegevens
Titel: Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Auteur: Schmid, Christoph von
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1871
[S.l.]: J. de Vries en zoon
[Herdr.]
Opmerking: Vert. van: Lehrreiche kleine Erzählungen für Kinder. - Bdch. 1
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201803
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
MBMM
Be mensclien, die dit zagen, liepen hij troepen er
heen, en vochten om het geld.
Toen nu de Icist bijna ledig was, Tcwam de vrek te
huis, en zag met schrik wat er voor zijne woning
voorviel. Hij dreigde den aap reeds van verre met
de vuist, en schold hem uit voor een dom heest.
Doch een huurman zeide tot den toornigen gierig-
aard: I Het is zeker dom, het geld uit het venster
te werpen, gelijk deze aap doet; maar het slechts in
de kist op te sluiten, gelijk gij doet, is toch nog veel
dommer."
Schroomlijk dwaas is de verkwister, dwazer nog de gierigaard;
Wijs is bij, die tjjdig uitgeeft en niet minder tijdig spaart.
XLVIII.
In een dicht bosch hield zich een groote beer op.
Hüibert en pibtee, twee reizende jagers, hoorden dit
en zeiden: //Dien beer zullen wij spoedig hebben."
Zij gingen nu alle dagen vlijtig naar het bosch, om
op den beer te loeren, en keerden dan des avonds
weder naar de herberg, waar zij zich goed lieten ont-
halen, schoon zij geen geld hadden; zeggende tot den
waard: »De beer zal ons gelag met zijne huid wel
betalen."
Eens, toen zij nu weder door het bosch zwierven,
kwam de beer vreeselijk brommende op hen los.
Hüibeet schoot door den schrik mis, en klom ijlings
in eenen boom; doch pietek, wiens geweer weigerde,
ging op den grond liggen, en hield zich zoo stil alsof