Boekgegevens
Titel: Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Auteur: Schmid, Christoph von
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1871
[S.l.]: J. de Vries en zoon
[Herdr.]
Opmerking: Vert. van: Lehrreiche kleine Erzählungen für Kinder. - Bdch. 1
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201803
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
MBMM
XLV.
Een tuinman, die zijne groenten in de stad ter markt
wilde brengen, belaadde zijn ezel zoozeer daarmede, dat
men van het arme beest bijna niets meer dan den kop
zien kon.
De wep; liep door wilgestruiken. De tuinman sneed
nu eenige bundeltjes bindwilgen, legde die op den ezel
en dacht: //Zulk een' kleinen last kan hij nog wel
dragen." Vervolgens kwam hij voorbij eenige hazelaars,
sneed een paar dozijn rechte stekken, om die tot bloem-
stokjes te bezigen, en laadde ze insgelijks op zijn' ezel,
denkende: //Zij zijn zoo licht, dat de ezel deze vermeer-
dering van last nauwelijks zal bespeuren."
Toen nu de zon hooger steeg, en het zeer warm werd,
trok hij zijn rok uit en voegde dien bij den vorigen last,
zeggende: //Wij zijn kort bij de stad, mijn rok is zeer
licht, het beest zal er niet onder bezwijken."
Maar nauwelijks had hij dit gezegd, of de ezel strui-
kelde over een' steen, viel ter aarde en stond niet meer
op; want hij was onder den al te zwaren last bezweken.
De verschrikte tuinman riep nu, luid jammerende uit:
Thans zie ik duidelijk tot mijn groot verdriet en schade,
dat men een beest, even zoo min als een* mensch, te
veel moet opleggen."
tH kt gtj ^m mü noo Ut mUt