Boekgegevens
Titel: Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Auteur: Schmid, Christoph von
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1871
[S.l.]: J. de Vries en zoon
[Herdr.]
Opmerking: Vert. van: Lehrreiche kleine Erzählungen für Kinder. - Bdch. 1
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201803
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
XLIII.
Een' boer werd des nachts zijn beste paard ontstolen.
Hij ging daarop naar de paardenmarkt, om een ander
te koopen. Maar ziet, hy ontdekte onder de paarden,
die op de markt te koop stonden, zijn eigen paard,
greep het terstond bij den teugel en riep luid: »Dit is
mijn paard, dat mij voor drie dagen ontstolen is."
De man, die het paard wilde verkoopen, antwoordde
echter beleefd: «Gij vergist u, goede vriend! ik heb dit
paard reeds meer dan een jaar gehad. Het is geenszins
uw paard, schoon het daarop moge gelijken."
De boer hield nu spoedig de beide handen voor de
oogen van het paard en vroeg: //Welnu, als gij
het paard reeds zoo lang hebt bezeten, zoo zeg eens,
aan welk oog is het blind?"
De man, die het paard wezenlijk gestolen, maar het
mogelijk nog zoo nauwkeurig niet bekeken had, werd
bedremmeld. Daar hij intussehen toch iets moest ant-
woorden, zoo zeide hij op goed geluk af: //Aan het
linkeroog." — »Gij hebt het niet geraden," riep de
boer: //het paard is aan het linkeroog niet blind."
1/0!" hernam thans de man, //ik heb mij verspro-
ken: het is blind aan het regteroog."
Nu nam de boer echter de handen van de oogen van
het paard en riep: »Thans is het klaar, dat gij een dief
en leugenaar zijt. Gij alle, die hier staat, ziet dui-
delijk dat het paard in het geheel niet blind is. Ik vroeg
slechts zoo, om den diefstal aan den dag te brengen."
De omstanders lachten, klapten in de handen en riepen:
»Betrapt! betrapt!" De paardendief moest het gestolen
paard teruggeven en werd nog daarenboven naar verdienste
gestraft.
KtfvHwff
tntni^ 8Voaa$lr~- a«*) 'i CicQi jtBvac^i,