Boekgegevens
Titel: Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Auteur: Schmid, Christoph von
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1871
[S.l.]: J. de Vries en zoon
[Herdr.]
Opmerking: Vert. van: Lehrreiche kleine Erzählungen für Kinder. - Bdch. 1
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201803
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
MBMM
Eens echter moest hij in een' oorlog voor den vijand
vluchten. Vermoeid ging hij des avonds in een bosch
onder een' boom liggen en viel in slaap. Terwijl hij
daar lag, kwam een vijandelijk soldaat met de bloote
sabel op hem af om hem te dooden; maar nu vloog er
plotseling eene vlieg op zijn aangezicht en stak hem zoo
hevig, dat hij ontwaakte. Hij sprong op, trok zijn
zwaard f en de soldaat nam de vlucht.
De prins verborg zich vervolgens in een hol van het
bosch, waarvoor eene spin des nachts haar net spande.
Des morgens kwamen twee vijandelijke soldaten, die hem
vervolgden, bij het hol, en de prins hoorde hen met
elkander spreken. «Hier in dit hol," zeide de eene, «zal
hij zich zeker verborgen hebben." — »Neen," antwoordde
de andere, ».hij kan in deze spelonk niet zijn; anders
zou hij immers bij het binnengaan dit spinneweb moeten
verscheurd hebben."
Toen de soldaten vertrokken waren, riep de prins aan-
gedaan en met opgeheven handen: »0 God! hoe dank
ik UI Gisteren hebt Gij mij door eene vlieg, en heden
door eene spin het leven gered. Hoe goed is alles, wat
Gij gemaakt hebt."
U ttxi \)\(tij( %00
fittn 0XiSf menst^en^ nsfftg ^tjn.
XL.
He groote Visch.
C^ett msfi^cr tifler ks utr)rgen0 met jtjtt fcjiuitjc
Maar jee ett tiistljte ktt gattfclien baj. 4Éaar wat ^ij
ook beeb, Ijij kon niets nanje».