Boekgegevens
Titel: Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Auteur: Schmid, Christoph von
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1871
[S.l.]: J. de Vries en zoon
[Herdr.]
Opmerking: Vert. van: Lehrreiche kleine Erzählungen für Kinder. - Bdch. 1
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201803
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
MBMM
^e ftgabEÏijfic Boomrupfen / taclfie boorgecn boor be
boflBl^ Sehan0En hierbcit/ 6rE0en be obetganb cn
bEttcerbcn Blabcren en BIOEtnen. Wt fioomEn flonben
Saai/ al^ inibben in bEn taintEc/ En be fitaabc jon«
SEn^/ bÏE anbEt? brucgten in obEthloEb gabben/
ftCEgen gEEnE appElEn of perEn mEEt.
't Strekt air den mensch tot nut,
wat in 't heelal bestaat;
Wee hem, die aan Gods werk
zijn hand verwoestend slaat.
XXXIII.
Chrisje verzocht aan hare moeder om voor haar een
kanarievogeltje te koopen. De moeder zeide: «Als gij
vlijtig en gehoorzaam zijt en uwe al te groote nieuws-
gierigheid weet te beteugelen, dan zult gij zulk een
vogeltje hebben." — Curisje beloofde dit.
Eens kwam zij uit de school, en nu zeide hare moeder:
»Ik moet eene boodschap doen. Hier op de tafel staat
een klein doosje^ maak het niet open, ja, raak het zelfs
niet eens aan: als gij gehoorzaam zijt, dan zal ik u
zoodra ik te huis kom eens recht verblijden."
Nauwelijks was echter de moeder uitgegaan, of het
nieuwsgierige meisje had reeds het doosje in handen.
,/Wat is het licht," zeide zij, »en in het deksel zijn
kleine gaatjes; wat mag er wel in wezen?" »Moeder,"
dacht zij, »ziet het immers niet?" Nu maakte zij
het doosje open, en ziet! er huppelde een fraai
kanarievogeltje uit en vloog vroolijk kweelend door
de kamer.