Boekgegevens
Titel: Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Auteur: Schmid, Christoph von
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1871
[S.l.]: J. de Vries en zoon
[Herdr.]
Opmerking: Vert. van: Lehrreiche kleine Erzählungen für Kinder. - Bdch. 1
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201803
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
MBMM
deze hut en den daaraan grenzenden wijnberg. In den
wijnberg ligt echter een schat verborgen; graaft slechts
ijverig en gij zult dien vinden."
Na den dood van den vader spitt'en de zonen zeer
ijverig den ganschen wijnberg om, maar vonden noch goud
noch zilver. Daar zij den wijnberg echter nog nooit zoo
vlijtig bewerkt hadden, zoo bracht hij toen zulk eene menigte
druiven voort, dat zij hierover verbaasd stonden.
Thans beseften de zonen eerst recht wat hun vader
bedoeld had, toen hij van eenen schat, in den wijnberg
verborgen, gesproken had. Zij schreven dus met groote
letters boven den toegang tot den wijnberg:
WEKKEN IS DE ZIEL VAN 'T LEVEN,
LUIHEID IS DER BOOZEN LUST;
VLIJT ALLEEN KAN SCHATTEN GEVEN ,
DAAE DE ZEGEN GODS OP KUST.
XXXII.
nEcn aatbis barpfc taa^ omcingb ijDot een Bo^cg ban
fcgoone tijucljtBoomcn. fiaomen fiïaEibcn in be
lente 8eEtln& en hEtfpjBibben een' ItEfElptn geur.
<©p gunne taS&En En in bE gaag tonbom gEt fiajfcg
nE^teïbEn En songEn allerlEt faagEl^/En in ben gerf^t
inatEn alle tafifien rö&Elgft met appEÏEn/ pEten en
pruitttEn fielaben. jUSaar nu gaalben eenigE 6taabe
jongen^ be nekten bEt bagEï^ uit; gierhonr bet#
mtnberbe gun getal aïïeng^/ en EinbElijS hEclie-
ten 3ij bit ontb gegEel en al. Mtn gaacbe op
ben fcgoonen lentEmargen geen bogeltje inEEt sin^
gen/ en in gEt fio^tg taa^ alle^ ftil en treujig.