Boekgegevens
Titel: Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Auteur: Schmid, Christoph von
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1871
[S.l.]: J. de Vries en zoon
[Herdr.]
Opmerking: Vert. van: Lehrreiche kleine Erzählungen für Kinder. - Bdch. 1
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201803
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
MBMM
tegeit ben flucnjSfleen. ï|ab gij nu bEjcn flcen niet
berplaflt^t/ ban 30U gij et nbergeen in Ijet satgte
nra^ ïjebaircn sijti en sitlj taeinig BESeeth geBfien.
ü^aarom seflt men te rerïjt:
auö'ten Acfta €eïeiöt of feeö,
tTJhaakt voot jicft jefv' öe ittaf geteeö."
XXX.
DE WIJNGAARD.
Een tuinman had tegen zijn huis een' wijngaard
geplant, die spoedig den gansehen muur bedekte en
kostelijke druiven droeg.
Zijn buurman, die hem dit voorrecht benijdde, sneed
eens des naclits verscheidene schoone ranken af. Toen
de tuinman des morgens den geschonden wijngaard zag,
was hij zeer bedroefd; want hij wist nog niet, hoe goed
het was, wijngaarden te snoeien.
„Ik zou wel willen weenenzeide hg, //zooals thans
de wijngaard over zijne verminking schijnt te treuren."
Maar ziet, de wijngaard bracht in dit jaar zoo vele en
zulke schoone druiven voort, als hij in geen der voor-
gaande jaren gedaan had, en nu kwam de tuinman op
den gelukkigen inval, om de wijngaarden voortaan, door
ze te snoeien , vruchtbaarder te maken.
VVinlif fof
«H^ rijan>
XXXI.
Ile Wijnberg'.
£Je)i vader zeide hort voor zijnen dood tot zijne drie
zonen: t Lieve kinderen! ik kan u niets nalaten, dan