Boekgegevens
Titel: Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Auteur: Schmid, Christoph von
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1871
[S.l.]: J. de Vries en zoon
[Herdr.]
Opmerking: Vert. van: Lehrreiche kleine Erzählungen für Kinder. - Bdch. 1
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201803
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
MBMM
aangeklaagd en den schat voor zich geëischt hebben.
Het rechtsgeding echter, dat hieruit ontstaan was,
zou mogelijk meer gekost hébhen dan de gansche schat
bedroeg."
De rechter verwonderde zich over dit gezegde, en
vroegj »Schijnt in uw land de zon ook?" —
»0 ja," zeide de vreemdeling. — «Regent het
daar ookV' — «Zeer zeker." — ))Dat is zonder-
ling! Maar worden er bij u ook schapen en koeien
gevondenV' — «Zeer vele."
«Welnu," riep de rechter uit, y>dan zal de goede
God zeker om den wil dezer onschuldige dieren, in
uw land de zon laten schijnen en de wolhen doen re-
genen; want de menschen verdienen dit waarlijk niet."
het land, waab, deugd en teouw niet wonen,
zal nooit geluk. of zegen keonen.
XXIX.
üleik öEhioDntie eeit aarbio gui^/ bat ranhom
boor tm fcgoon jca^iiEcß hol UrucgtBoomen om=
rtnab taa^. 53c tacibe ban 3ijn Buurman lag tr
naa^t. gEtactrnloose ulrik tailbe 5a"cn aronb/
ten fio^tE ban sjjn' Buurman bErgrooten/ En bEr=
3EttE bE^ nacljt^ onflEmErftt bEn sren^flEEn/ plaat»
fEUbE biEn EEUigE flappen bEtber in be biEibE ban
3ijn Buurman.
CenigEU tijb baarna felom gtj op eehe labbEc
in EEn' Boom/ om i&ErfEn te pluftfiEU. (Otocn gij nu
BobEn in ben Boom taa^/ floEg gij mEt be labbEt/
biE tE jïEil flonb/ acgterobcr En Brafi sijn' gal^