Boekgegevens
Titel: Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Auteur: Schmid, Christoph von
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1871
[S.l.]: J. de Vries en zoon
[Herdr.]
Opmerking: Vert. van: Lehrreiche kleine Erzählungen für Kinder. - Bdch. 1
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201803
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
MBMM
bewerken vond ik daarin een' schat. Dezen kan
ik echter met geen goed geweten behouden; want
ik kocht slechts den grond, en heb dus geen recht op
den schat."
Maar de andere zeide: »Ik kan dat goud en zil-
ver even zoo min met een goed geweten aannemen.
Ik heb immers het geld niet begraven; dus komt
het mij niet toe. Bovendien verkocht ik aan mijn'
buurman den grond met al wat er in was, zonder
eenige voorwaarde. Wijze rechter! beslis nu, of hem
deze schat niet toekomt."
De reihter, die beide mannen kende, zeide hierop:
»Ik heb gehoord, dat de zoon van den eene en de
dochter van den andere samen trouwen zullen; geeft
dan aan beide kinderen dezen schat ten huwelijksgoed."
De eerlijke landlieden beloofden dezen raad te zul-
len volgen en gingen weltevreden naar huis.
hoe schoon blinkt steeds de eeelijkheid,
die ons tot hoogeb, heil geleidt.
2.
Een vreemdeling, die dit rechtsgeding had bijge-
woond, was zeer verwonderd over hetgeen hij ge-
hoord had, en zeide: »In mijn land zou deze zaak een'
geheel anderen keer genomen hebben. De kooper zou
er niet aan gedacht hebben, om den verkooper een'
stuiver van den gevonden schat te geven, enzou daar-
om zijnen vond verborgen hebben gehouden. Ware
hem dit niet gelukt, dan zou de verkooper hem