Boekgegevens
Titel: Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Auteur: Schmid, Christoph von
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1871
[S.l.]: J. de Vries en zoon
[Herdr.]
Opmerking: Vert. van: Lehrreiche kleine Erzählungen für Kinder. - Bdch. 1
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201803
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
MBMM
en zeide: //Geef mij een' zak iniandsch vlaszaad, dat
toch minder goed is, en ik zal u een' zak buiten-
landsch zaad brengen, dat veel beter is; mits gij mij
twee rijksdaalders toegeeft."
De vrouw nam deze ruiling aan; maar de koopman
was een slecht mensch en dacht: Deze vrouw zal ik eens
fijn bedriegen; ik zal haar haar eigen zaad terugbren-
gen; op deze wijze verdien ik twee rijksdaalders. Valt
nu het vlas slecht uit, dan schuif ik de schuld op het
weer of op den grond."
Hij bracht dan ook het zaad, en de vrouw, die zeer ver-
blijd was, liet terstond den zak uitstorten. Maar ziet!
daar schitterde opeens iets onder het zaad. Het was een
gouden ring en nu riep de vrouw verwonderd: «Dit
is immers mijn ring; dien ik in den verloopen herfst
verloren heb? Ik moet hem bij het behandelen van het
vlas daartusschen hebben laten vallen."
Doch tot den zaadkooper zeide zij: //Gij zijt een be-
drieger, eu uw bedrog is thans blijkbaar. Gij hebt mij
toch mijn eigen goed voor vreemd en beter soort willen
verkoopen. Nu zult gij echter, in plaats van twee rijks-
daalders te ontvangen, even zooveel boete moeten be-
talen." En inderdaad, hij werd ook door het gerecht
tot eene geldboete veroordeeld, en kreeg daarenboven
nog zulk een' slechten naam, dat hij zijn' handel in zaad
moest laten varen.
We ftc«iß flaat ftecbj^/ selijß men fpreefit/
gaolans te taatec tot 3ij fireefit.
XXVIII.
^jß ^ctiat itt bcti
In een afgelegen land verschenen eens twee boe-
ren voor den rechter. De eene zeide: «Ik heb van
dezen buurman een stuk land gekocht, en bij het