Boekgegevens
Titel: Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Auteur: Schmid, Christoph von
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1871
[S.l.]: J. de Vries en zoon
[Herdr.]
Opmerking: Vert. van: Lehrreiche kleine Erzählungen für Kinder. - Bdch. 1
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201803
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
MBMM
eenige halmen staan: deze moeten wel best tvezen;
de andere, die zoo diep buigen, zijn zeker eene veel
mindere soort."
De vader plukte een paar aren af en zeide: i Onnoo-
zele jongen! zie nu eens. Deze aar, die zich zoo trotsch
omhoog verhief, is bijna geheel ledig, maar de andere,
jvelke zich zoo bescheiden boog, is vol van de schoonste
korrels."
Xaat gti'ïc praal u niet farrBlinbEn:
EEUbaub ïjji be bcugb te binbcii.
XXV.
€£11 soocgclaar bcrsocgt aan bcn ßaning bErlof/
om Een itog nooft SEjiEn Suii^tflulit boac Seih te
ViErtoonEii. Jjonins aaf gern be bcrsocgtB brijgEtb/
En nu trab bc ftuni^Enaar nict Ecn' ftgotEl ßcltiecfitc
crtaten in get bertrcft/ lict iEinanb eeiic naalb inbe
ganb goubcn/cn tuicrp bE Ettatcn 300 Bcgcnbig/bat
3!j ftccbsi op bE pnnt hau naalb BlEbEn Sitten.
^E ftonins fpraft baarap : „Jtunflig man ! gg gcBt
inbcrbaab kecl mocitc inoctcn aantaenbEn En bEEl tgb
üEftcben/ om gct soober tc firengEn. 3[[ft tail n
öaarboor ooft BEloonen." JSu 3EibE gg in fliltE ict^
rot Ecn sgner biEnarEn; bcsE ging gEEn En iätaam
fpoEbig/ mct ccn' Staaten 3aft Bclabcn/tacber tctug.
Wz ßunftEnaar bEtgEugbE sitg seer; taant gg batgt /
öat bE 3aft bol goub taa?.
^OEn men Etgtcr op Bebel ban bcn fioning ben
Saft openbc/ sag gg er niet^ in/ ban — crtnten;
tcrtagl be ftoning scibe: „^aar uta ßun^tflufe boor
he menftgcn ban gecn get minttc nut i^/ cn 3g gct
bu^ SEftEt fletgt sullEnfiEloonen/ 300 50U getufpoe?