Boekgegevens
Titel: Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Auteur: Schmid, Christoph von
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1871
[S.l.]: J. de Vries en zoon
[Herdr.]
Opmerking: Vert. van: Lehrreiche kleine Erzählungen für Kinder. - Bdch. 1
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201803
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
MBMM
XXIII.
© ^ ^ SI IS
De hut van den armen klaas stond op eene plek,
die geheel met onkruid en struiken begroeid was. Op
een' heeten dag, ten tijde van den oogst, lag klaas
in de schaduw van een' struik, toen een boer op een'
wagen, zwaar met korenschoven beladen, hem voorbij-
reed. Klaas beschouwde den vollen wagen met nijdige
oogen en groette den boer nauwelijks.
De boer hield nu stil en zeide tot klaas: «Als gij
van dezen woesten grond, die uw eigendom is, slechts
dagelijks zooveel wildet bewerken, als gij thans met
uw lui lichaam I)eslaat, zoudt gij jaarlijks meer koren
kunnen maaien, dan hier op den wagen ligt."
Klaas vond behagen in dezen raad; hij roeide het
onkruid en de struiken uit, bewerkte den grond en kreeg
op deze wijze spoedig een' akker, die hem geen geld
kostte, en echter hem en de zijnen rijkelijk voedde.
^tf Cwi^tfiS^ ßrtovr fettßi^ »amp in ^oci^r--,
'^(gi Qii MO«»/ aan
XXIV.
DE KORENAREN.
Een landman ging met zijn' Meinen zoon kees naar
het veld, om ie zien of hei koren spoedig rijp zou zijn.
iZie, Vader!" zei de onbedreven knaap, t hoe rechtop