Boekgegevens
Titel: Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Auteur: Schmid, Christoph von
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1871
[S.l.]: J. de Vries en zoon
[Herdr.]
Opmerking: Vert. van: Lehrreiche kleine Erzählungen für Kinder. - Bdch. 1
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201803
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
MBMM
Oswald legde nu de hand op zijne borst en riep: »Ik
verklaar op mijn woord van eer, dat ik van dien ring
niet het minste weet. Mijn vriend Edmund moet zeker
niet wel bij het hoofd zijn."
De rechter vroeg daarop aan edmdnd: »Kan ook
iemand getuigen, dat gij hem dien ring overhandigd
hebt ?" Maar Edmund antwoordde: »Helaas 1 er was geen
andere getuige bij dan een oude eikeboom in het veld,
onder welken wij afscheid namen."
Oswald zeide: »Ik ben bereid eenen eed te doen, dat
ik van den boom evenmin weet, als van den ring."
Doch de rechter hernam: »Ga heen, Edmund ! en breng
mij een' tak van dien boom: ik wil dien zien. En gij,
Oswald! wacht intusschen hier, tot edmund terugkeert."
Edmund ging nu heen. Na eene poos zeide de rechter:
»Waar mag edmdnd toch zoolang blijven? Oswald!
schuif het raam op, en kijk eens of hij nog niet komt."
Doch oswald antwoordde: »Mijnheer! hij kan nog
zoo spoedig niet terugkomen; want de boom staat meer
dan een uur ver van hier."
Thans riep de rechter uit: »0, gij goddeloos, bedrie-
gelijk mensch! En gij hebt willen bezweren, dat gij
even zoo min van den boom iets wist als van den ring:
gij weet even goed waar de ring gebleven is, als waar
de boom staat."
Oswald moest nu den ring te berde brengen, en werd
tol zijne straf aan den eikeboom opgehangen.
jc^öon 'f fang vn^ox^en Hxjvtn mag^
bmf waar^ftt» aan bflj.