Boekgegevens
Titel: Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Auteur: Schmid, Christoph von
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1871
[S.l.]: J. de Vries en zoon
[Herdr.]
Opmerking: Vert. van: Lehrreiche kleine Erzählungen für Kinder. - Bdch. 1
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201803
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
XXL
ÏJc (Bik ctt bc Wm^eboorn.
tla «nctt jeer fiormtttl)ttflfit «ocljt jin^ fcouai-ïi
fcn0 met jijtt jooittje Btü «aai" buiten, cm te jieti
of öe ftoi'tn ook naöeel Ijal» gekan.
De hletue jongen rtc}) nn: „(Ei, jte toclj eene,
i)aöer! kar ligt öe jroate eik op ien gronö, en be
jnittkke luitg, Ijier aan öe lieek, ftaat nog onljefclja-
öigö. Dit t)eru)onbert mij tocl); want ik ijaö gebatikt,
öat öe llorm neet gemakketijkcf öen wilg öan öett
fik jon onigemorpen Ijelilien."
„;Rinö!" antujoorööe öe öaöer, „öe trotfrije eik,
öie niet bnigen kon, moest lircken, maar öe loilg gaf
toe en boog noor öen ftonn, en öns kon öe minö Ijem
niet benaöeelen."
^i'e/ ^■ci^e'n ^ot/^ ^ae/ ^ieAt
efi.
XXII.
In eene vroegere eeuw versehenen eens twee jongelin-
gen, edmund en oswald, voor het gerecht,
Edmund zeide tot den rechter: »Toen ik vóór drie
jaren op reis ging, gaf ik dezen Oswald, dien ik voor
mijn' besten vriend hield, een' kostbaren ring met edel-
gesteenten in bewaring; maar thans weigert hij mij dien
ring terug te geven."
2*