Boekgegevens
Titel: Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Auteur: Schmid, Christoph von
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1871
[S.l.]: J. de Vries en zoon
[Herdr.]
Opmerking: Vert. van: Lehrreiche kleine Erzählungen für Kinder. - Bdch. 1
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201803
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
MBMM
Mietje zeide nu: »Hoe kunt gij toch lachen ?
Uwe mand is zoo zwaar als de mijne, en gij zijt
niet sterker dan ik."
Maar heintje antwoordde: ^Ik heb een zeker
plantje bij mijnen last gevoegd, en daarom voel ik
hem nauwelijks; doe ook zoo."
Ei!" riep mietje, ^dat moet een kostelijk
plantje zijn, daar zou ik ook gaarne mijnen last
mede verlichten. Zeg mij toch: hoe het heet"
Heintje anttvoordde :■ »Het kostbare plantje, dat
de meeste moeielijkheden verlicht, heet geduld, want :
paart gij flEbulb met ïijbjaamgeib/
Xicgt hjorbt be laöt/ u opfltltib."
XVII.
n E n A ALP.
Cen arme bagloonet gab in jijn' tuin eene seer
sroote/ fraaie raap/ taaarober iebereen sitg her»
Ixionbetbe. ,, 3[lfit sal bie ben geer ban on^ barp
bereeren/" selbe gtj; „taant an^e geer bergeugt
3itg/ aiji 3Önr borpelinsen aan gun belb en gunnen
tuin alle moDelgSie bigt fiefleben."
ïfg firatgt nu be raap naar get fiatteer, ^^e tanb«
geer pree^ be bigt en ben cocben tai'l ban ben man /
tn ftgonft gem se^ rgft^baalber^.
goDtbe een Boer in get barp/ bic rgft/maar
teben^ Ster sictig taa>j/ cn batgt: moet ben geer
tetflonb mgn aarbia ftalfjc bereeren. «öaf gg jeö
rgEtpbaalher^ boor eene lompe raap/gocbcel jaliè
ban niet boor sulfi een fraai fialf ftrgaen ?"