Boekgegevens
Titel: Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Auteur: Schmid, Christoph von
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1871
[S.l.]: J. de Vries en zoon
[Herdr.]
Opmerking: Vert. van: Lehrreiche kleine Erzählungen für Kinder. - Bdch. 1
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201803
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
taoorbbe: „(Cgan^ö gefit jtj u selben hettaben en
Beftgulbisb! Wtttj bat sö nicté betnomen gefit ban
utae eigene Snoorben; taant/ plgSE gg utaaannejiigt
reeb^ biStagW tn get taater Besien gefit/300 gefit dö
ooft tgan^ uta'e eisene fiem in get fiojfcg Begoorb, ï|abt
Cg een hrienbclgft taootb naar get fio^tg Beroepen/
500 30U ooS een brienbeïgft taootb banbaat BESnt^
taootb 3ön. diEaat 300 gaat get bootgaan^: get
gebrag ban anberen iß becïal fletgt^ een taeêrfilanft
ban get onse. ^Seganbelen tag be menftgen btien-
belgft/ ban 3ullen 3g on| meestal ooft hrtenbelgft
fieganbeïen; botg 3Ön tag lomp en tluut^cg/ ban
ftunnen tag ban gen ooft niet beel fieter^ bertaacgten."
Verwacht van anderen toch geen ffoed,
Als gij hun leed of schade doet.
IX.
n £ B R O
Be kleine willem ging eens op een' heeten dag in den
zomer eene verre wandeling doen. Zijne wangen gloeiden
van hitte, en zijne tong kleefde aan zijn gehemelte van dorst.
Nu Icwam hij aan eene hrm, die, onder de schaduw van
een' zwaren eik, helder als zilver uit eene rots sprong.
Hij drcnh gretig van het ijskoude water; maar voelde
zich nu plotseling ongesteld, en toen hij tehuishwam, kreeg
hij eene gevaarlijke koorts. »Ach!" zuchtte hij op zijn ziek-
bed, twie had ooit gedacht, dat zulk eene fraaie bron een
zoo schadelijk vergif bevatten zou!"