Boekgegevens
Titel: Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Auteur: Schmid, Christoph von
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1871
[S.l.]: J. de Vries en zoon
[Herdr.]
Opmerking: Vert. van: Lehrreiche kleine Erzählungen für Kinder. - Bdch. 1
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201803
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
boor Eii ijoar nat. ï^jj taa^ nu zttt onberflEnoesti/
bat Sü ff" fl^tfit op 3Öne rei^ gab.
M^Elbra fttaam gij in Een bicgt fia^tg En sag mEt
fcgtiS/ bat aan bEn taEg eeu roobEt jlonb/ biE mEt
EEn 0EtaEEC op gem aanleflbE. ^z Roopman gaf
3gn jpaatb bE fpotEn/ tn/ baat gEt fiu^firuit boot
bEn tEgcn nat UEtaatbEn taa^ En gEt geiriEEt taEi^
SEtbE/ 300 ontfiitaam gg öElufiftig.
(ÜToEn gjj nu in betlisgElb taa^ / 3EibE gg: „113>Elft
EEn btaaa^ Beu ifi getaee^t/ bat iS get flecgte taEtt
nlEt aljS eene fcgififiinfl bEt ©ootjiEniogEib gEbuIbig
hetbtoÊs! 3InbiEn totg gEt üieêe fcgoon en broog
BEtaEE^t hiare/ ban lag ift tgan^ taElItcgt boob in
gEt fio^tg/ En mgnE gut^aEnooten soubEn tE hErgEEfjS
op mgnE tetuglftom^t taatgtEn. tEOEn/InaatobEt
ifi soosEEt motbE/ rebbe ragn goEb En lEbEn."
(/e aafj,aaA domJ /uan
VII.
^e i^eQcnhooQ.
Na een vreeselijk onweder verscheen een liefelijke
regenboog aan den hemel. De kleine hendbik zag juist
uit het raam, en riep vroolijk: //Zulke schoone kleuren
heb ik in mijn leven nog niet gezien! Zeker komen
zij uit de wolken. Daar, bij den ouden wilgeboom, aan
de beek, druppelen zij van al de bladeren af. Ik zal
er dadelijk heengaan en mijne verfdoos er mede vullen."
Hij liep zoo hard hij kou naar den wilgeboom; maar
tot zijne verbazing stond de arme kleine nu in den regen