Boekgegevens
Titel: Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Auteur: Schmid, Christoph von
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1871
[S.l.]: J. de Vries en zoon
[Herdr.]
Opmerking: Vert. van: Lehrreiche kleine Erzählungen für Kinder. - Bdch. 1
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201803
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
en veldvruchten, waaruit wij zijne liefde tot ons lee-
ren kennen. De Heilige Schrift is als een brief van
Hem, waarin Hij ons zijnen wil openbaart en den
hemel belooft. 01 daar wachten op ons nog veel
grootere gaven en veel hoogere vreugde dan deze we-
reld ons kan genen. Laat ons dus God weder be-
minnen, zijnen wil doen en ons in het uitzicht op
den Hemel verblijden. Daar zullen wij God van
aangezicht tot aangezicht zien, en onze blijdschap zal
onbeschrijfelijk zijn."
„Ctn aariistijf «nJrcr lieft ïtjn kinÄ, Ijij litft, Ijtj mint (itt Uir ;
£Jaar cnzt wint ons tinö'looa, rinb'laos m«r."
III.
1.
<0p ttn" 8aci0Eii fcE^tbag jEitie Ecne hoornamc
hroutn, ijie fiuiten ije flab taoanbe/ tot gare ttaec
3oncn: „<©/ 9oe flaatne tuilbc ifi gebEti naar hEii
tempel gaan/ en met be gonbcrben/ bie baar btv
gaberen/ <0ab/ ben SCImacgtiflc aanüibbcn. jlSaac
be taes iiaat be flab iji te bet boot mijne 5taafifte
fttacöten/ cn onji rgtuis gelpt on^ tgan^ niet/om«
bat tatj nnje paarben/ uitgoofbe onser fiegaeftiBc
omftanbiggeben/ geBfien moeten berftoopen."
ïïBc jonen gaaïben terponb get rijtuig uit ben
ftal en fioben aan/ gunne moebet naar ben tempel tc
rijben/ bie ber ban gare taoonplaat^ hei-toigberb taa^.
t©e moebet fl:ceg in get tijtuig/ en be boorname
jongelingen trofifien get/ in plaatjS ban be paatben.
1*