Boekgegevens
Titel: Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Auteur: Schmid, Christoph von
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1871
[S.l.]: J. de Vries en zoon
[Herdr.]
Opmerking: Vert. van: Lehrreiche kleine Erzählungen für Kinder. - Bdch. 1
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201803
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
2
XXXVII.
ÏDc (Söcb« ©Äber.
Een goed vader hield zich, uithoofde van belang-
rijke bezigheden, een' geruimen tijd in de hoofdstad
van het land op, en de moeder leefde intusschen met
de kinderen ver van hem verwijderd op een klein
landgoed. Nu zond de vader eens eene groote kist
vol aardige dingen, en tevens een' brief, waarin hij
schreef: «Lieve kinderen! weest vroom en goed, dan
moogt gij weldra bij mij komen. Verblijdt u: in
de woning, die ik voor u bereid heb, heb ik nog veel
fraaier geschenken voor u bewaard,"
De kinderen verblijdden zich zeer en zeiden: vHoe
goed is toch onze vader, en hoeveel vreugde ver-
schoß hij ons! Wij hebben hem hartelijk lief, hoe-
viel wij hem niet zien, ja, hem ons niet eens kunnen
verbeelden. Wij zullen hem ook verblijden en alles
doen wat hij ons in den brief beveelt. O, hoe ver-
heugen wij ons, dat wij den goeden vader eens zul-
len zienP'
De moeder zeide hierop: vLieve kinderen! gelijk
uw vader hier op aarde met u handelt, zoo han-
delt ook de hemelsche Vader met de menschen. Wij,
menschen, kunnen den goeden God thans zeker nog
niet zien; maar Hij geeft ons allerlei fraaie geschen-
ken: de zon, de maan, de sterren, bloemen, ooft