Boekgegevens
Titel: Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Auteur: Schmid, Christoph von
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1871
[S.l.]: J. de Vries en zoon
[Herdr.]
Opmerking: Vert. van: Lehrreiche kleine Erzählungen für Kinder. - Bdch. 1
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201803
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
1
L
Een vrome knaap woonde in het huis van een' afgo-
dendienaar en zeide dikwijls tot hem: «Er is slechts één
God, die hemel en aarde geschapen heeft. Hij ziet ons
doen en laten, en hoort onze gebeden. Hij, de levende
God, kan ons straffen en beloonen, redden en verderven.
Deze afgodsbeelden zijn slechts van aarde gemaakt; zij
zien en hooren niet, en kunnen ons noch goed noch
kwaad doen." Maar de heiden was doof voor de stem
der waarheid.
Terwijl hij eens naar het veld gegaan was, nam de
knaap een' stok en verbrijzelde de afgoden; slechts den
grootsten liet hij staan en gaf hem den stok in de hand.
'Toen nu de heiden bij zijne terugkomst deze verwoesting
zag, riep hij toornig: ;/Wie heeft dit gedaan?" Doch de
knaap antwoordde: »Gelooft gij dan niet, dat deze groote
afgod zijne kleinere broeders heeft vermoord?" — »Neen,"
riep de man uit, «dat geloof ik niet, want hij heeft nog
nooit eene hand bewogen. Gij hebt dit gedaan, godde-
looze jongen! en nu zal ik u voor uwe boosheid met
denzelfden stok doodslaan."
Maar de knaap zeide vriendelijk: »0, wees niet toor-
nig ! Gelooft gij, dat uw afgod niet eens dat kan verrich-
ten, wat de zwakke hand van een kind kon doen: hoe
zou hij dan de God zijn, die hemel en aarde geschapen
heeft?" De heiden stond verstomd, dacht na, verbrijzelde
zijn' afgod, viel op de knieën en aanbad den waren God.
^cf^ttCt^ bte ^^öb (x^enf^
em ais nt^n!)^
£enie Honderdtal.