Boekgegevens
Titel: Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Auteur: Schmid, Christoph von
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1871
[S.l.]: J. de Vries en zoon
[Herdr.]
Opmerking: Vert. van: Lehrreiche kleine Erzählungen für Kinder. - Bdch. 1
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201803
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
96
C.
DU TRIElVDEir STA DEUT DOOD.
Een vader verhaalde het volgende aan zijne kinderen.
;,Een koninklijk stadhouder op een eiland werd eens
door zijnen heer, den koning, opgeroepen om reken-
schap van zijn bestuur af te leggen.
De vrienden, op welke hij het meest vertrouwd had,
lieten hem vertrekken en verroerden zich niet. Anderen,
op wie liij zich bijzonder had verlaten, vergezelden hem
slechts tot aan het schip. Maar sommigen, van wie hij
dit nauwelijks verwacht had, volgden hem op zijn'
verren tocht tot voor den troon des konings, waren
daar zijne getuigen en verwierven voor hem de gunst en
genade van den vorst.
;/Zoo," ging de vader voort, //heeft ook de mensch
drieërlei vrienden op aarde, welke hij echter meestal
eerst recht leert kennen, als hij wordt opgeroepen om
aan God rekenschap van zijn doen en laten te geven.
De eerste dezer vrienden, geld en goed, blijven ge-
heel achter.
De andere, nabestaanden en bekenden, vergezellen
hem slechts tot aan het graf.
De derde, zijne goede werken, volgen hem op zijne
verre reis naar de eeuwigheid, en God wil die, uit
genade, heerlijk beloonen.
Hoe dwaas handelt dus de mensch, die zich juist aan
zulke getrouwe vrienden het minst laat gelegen zijn."
Doe nut en goed op aarde uw' gansehen levenstijd,
In leven en in dood blijft gij aan God gevrijd.