Boekgegevens
Titel: Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Auteur: Schmid, Christoph von
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1871
[S.l.]: J. de Vries en zoon
[Herdr.]
Opmerking: Vert. van: Lehrreiche kleine Erzählungen für Kinder. - Bdch. 1
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201803
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
MBMM
XCIX.
Het glimlachen op het sterfbed.
Een vroom grijsaard icorstelde met den dood, en
zijne hinderen cn kindskinderen omringden zijn sterf'
bed. Hij scheen te sluimeren en glimlachte driemaal
met geslotene oogen. Toen hij nu zijne oogen weder
opende, vroeg een zijner zonen waarom hij toch
driemaal had geglimlacht.
De godvruchtige stervende antwoordde: »Den eersten
keer gingen alle vreugden mijns levens voor mij
voorbij, en ik moest glimlachen, dat de menschen
zulke zeepbellen voor iets belangrijks kunnen houden.
Den tweeden keer herinnerde ik mij al het lijden van
mijn leven, en ik verblijdde mij, dat dit thans voor
mij zijne dorens had verloren, en dat de tijd daar
is, waarop hel mij rozen zal baren.
De derde maal dacht ik aan den dood, en moest
glimlachen, dat de menschen dezen engel van God,
die hen van alle lijden bevrijden en in de woning
van eeuwige vreugde leiden wil, zoozeer vreezen en
schuiven kunnen."
ï|uti/ bic op aaitE bcHgbsaam ïcücn/
«iPob Ecn 3sïi0 flcrben gcticu.