Boekgegevens
Titel: Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Auteur: Schmid, Christoph von
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1871
[S.l.]: J. de Vries en zoon
[Herdr.]
Opmerking: Vert. van: Lehrreiche kleine Erzählungen für Kinder. - Bdch. 1
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201803
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
MBMM
XCVIII.
DE ERFENIS.
«Een rp Sciopman fl:anli 3|jn gcgEEle iiErmoBEn aan
3ÖnE ftinbcrEn af/ onbet faoortaaacbE/ bat bEsegem
oUEtEcnfianiflig 3tjnEn ftanb 3aubEn nnbEtgonbEn.
3ïn gEt bEgin ging bit ooft goEb/ maar allEngö Be*
ganbelbEn 3ij gem ftOEÏ En onberfcgtllig. ^ö tclbcn /
al^ gEt tnatE/ bE Brolit&cn in sgnrn monb En gabEn
gEm niEt EEH^ btE ftlcebing/ taElfte mEt 3Önrn flanb
obEtEEnfttaam.
BEïflagEn^taaatbigc babEr 3cibE bifitagl^:
J.31& igrb btaaa^ geganbEÏb/ bat i& al mgn gclb En
goEb aan mgnE ïiinbErEn obergaf. ^Et hiatE BEtEr
gEtaEEgt/ bat 3g mg om ist? moEpten bcrsoElicn/
ban bat ife bit gun moEpt boen."
a^nberluatgt ontbing gg EtgtEr ban EEn' oub / ccr*
Igfi btiEub ttaintig buiSEUb gulbEU/bie gg tEEb^ lang
al^ bEtlotEU gab BEfcgoutab. Hg liEt nu eeue gsEtEn
ïïi^t niEt bEle floten maftEU eh BEtaaarbE get gElb
baarin. (Œgan^ BEganbElbEn bE fiinbEren gun' babct
taEbEr goEb en pacten gem sorgbulbig op/ om boot
gunnE blElEtgEU ooft bit gclb te fitggen. ^ocg bc
baber gaf gun geen' ftuibcr meet/ en 3g moeiten
3icg met be goop op be erfenij troosten.
Jda 3gncn boob openben sg gretig bE gSEtEU fii^t/
om gEt gelb tE bEElEn. .jBaar bE babEr gabgeime-
Igß bit gElb aan get taEE^gui^ö gcfcganftEu/ En nu
bonbEU 3g in bE fii^t nïEt^ anber^ ban eeu BriEfjE/
taaarop gcftgrEbEn flonb:
»het kind, dat ouderzorgen kan vergeten,
mag zeker wel 't ondankbaarst schepsel hebten."