Boekgegevens
Titel: Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Auteur: Schmid, Christoph von
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1871
[S.l.]: J. de Vries en zoon
[Herdr.]
Opmerking: Vert. van: Lehrreiche kleine Erzählungen für Kinder. - Bdch. 1
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201803
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
93
XCVII.
^e ^chijnbjouobc.
Een meisje uit eene aanzienlijke familie stierf in den
bloei harer jaren. Men legde de doode, in het wit
gekleed, in de kist; de haren waren met een snoer
fraaie paarlen versierd, en aan de rechterhand zat een
gouden ring met edelgesteenten. Op last van hare
bedroefde ouders werden deze kostbaarheden met haar
begraven.
De doodgraver, die dit vernomen had, sloop den vol-
genden nacht met een lantarentje naar het kerkhof,
opende het graf en de kist, en wilde het lijk van deze
nuttelooze versierselen berooven. Maar de doode richtte
zich op, zag hem stijf aan en vroeg met eene holle
stem: «Wat wilt gij?" De doodgraver nam nu, doo-
delijk verschrikt, de vlucht.
Het meisje, dat niet wezenlijk gestorven, maar slechts
schijndood geweest was, klom daarop uit het graf, nam
het lantarentje, dat de doodgraver had laten staan, en
ging naar huis. Toen men haar, na lang kloppen,
eindelijk had binnengelaten, ging zij naar het vertrek
waar hare ouders sliepen. Deze verschrikten in het eerst
wel zeer, maar hunne vrees veranderde echter spoedig
in onuitsprekelijke blijdschap.
Bai zich bij zware ziekte uw dubb'le zorg bepaal.
Opdat uw medemensch niet levend grafwaarts daal.