Boekgegevens
Titel: Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Auteur: Schmid, Christoph von
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1871
[S.l.]: J. de Vries en zoon
[Herdr.]
Opmerking: Vert. van: Lehrreiche kleine Erzählungen für Kinder. - Bdch. 1
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201803
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
MBMM
en wilde eerst den eenen naar huis brengen, om
vervolgens den anderen te halen.
Terwijl hij alzoo met den zak langs den tuin-
muur ging, sloeg het op den kerktoren twaalf
uren. De wind ruischte door de boomen, en
MAARTEïT gevoelde eene huivering. PlotseKng zag
hij nu een' zwarten man, die dienstvaardig den
anderen zak scheen te dragen.
Hij gaf een' schreeuw, liet den zak vallen en
liep zoo hard hij kon weg. De zwarte man liet
insgelijks den zak vallen en liep even zoo snel
naast maakten tot aan het einde van den tuin-
muur, toen hij verdween.
Maaeten verhaalde den volgenden morgen alom
van het vreeselijk spook, dat hij gezien had; hij
verzweeg echter, dat hij gestolen had. Maar de
rechter ontbood hem nog denzelfden dag en zeide
tot hem: //Gij hebt in den tuin van het slot vruchten
gestolen. De zakken, waarop de naam van uw'
vader staat, hebben u verraden. Ik zal u daarom in
de gevangenis laten zetten. Het zwarte spook was
echter niets anders dan uwe schaduw, welke gij,
daar de maan te twaalf uren opkwam, tegen den
pas gewitten muur van den tuin gezien hebt,"
Zoo gaat het een- ieder, die onrecht doet. Elk
ruischend blad verschrikt hem, en hij vlucht voor
zijne eigene schim.
Een goed geweten siddert niet,
Daar H kwade voor een schaduw vliedt.