Boekgegevens
Titel: Leeslesjes voor beginnende lezers
Auteur: Schmal, J.
Uitgave: Amsterdam: S. Folkers, 1877
4e dr
Opmerking: 3e stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7917
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201795
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leeslesjes voor beginnende lezers
Vorige scan Volgende scanScanned page
Dat spïjt ons.
O hé, Sien-tje heeft traan-tjes in de oo-gen
en is heel be-droefd! ,
Dat is niet in or-de.
Er is ze-ker iets ge-beurd, dat niet goed is.
Hoe ziet gij zoo treu-rig, mijn Sien-tje?
Sien-tje geeft geen ant-woord, en snik-ken
geen ge-brek.
Wel kind! spreek dan toch! Heb-ben jong-
ens u ge-plaagd? Heeft ie-mand ube-zeerd?
Hoé komt ge zoo be-droefd?
Nog geen ant-woord: na een half uur kon
Sien-tje pas spre-ken.
En wat was het nu ? Ze had in den laat-
sten tijd zoo-veel ge-praat, en zoo slecht ge-
leerd, dat ze niet ver-hoogd kon wor-den
en geen prijs-je kon krij-gen.
Die ar-me Sien-tje! Als het nu nog maar
be-ter wordt!