Boekgegevens
Titel: La langue parlée ou Entretiens instructifs et amusants: traduction libre de: English as it is spoken de B.S. Berrington
Auteur: Reinders, J.M.; Berrington, B.S.
Uitgave: La Haye: Haagsche Boekhandel en Uitgevers-Maatschappij, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7768
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201766
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   La langue parlée ou Entretiens instructifs et amusants: traduction libre de: English as it is spoken de B.S. Berrington
Vorige scan Volgende scanScanned page
91
mond, asjeblieft. Zoo is 't goed. la bouche ; s'il vous plaît. C'est ça.
0, schei uit, schei uit! Oh, finissez, finissez!
Ik kan 't niet uithouden. Je ne saurais le supporter.
Kom, kom, mijnheer, een Allons, allons, monsieur, un
beetje moed gevat! Ik zal u peu de courage! Je ne vous
in 't geheel niet zeer doen. ferai pas mal du tout.
Maar de pijn blijft aanhouden, Mais la douleur ne passe
kan u de zenuw niet dooden? pas, ne pourriez-vous pas amortir
le nerf?
Is u er wel zeker van, dat Etes-vous bien sûr que la
de pijn aanhoudt? douleur continue?
Wel natuurlijk. Naturellement, parbleu !
Goed, dan zal ik er nog wat Bon, alors j'y introduirai
in doen. encore un peu.
Daar! nu is het beter, niet Voilà ! maintenant c'est mieux,
waar ? n'est-ce pas?
Ja, nu heb ik geen pijn Oui, maintenant je n'ai plus
meer. mal.
Komaan, laat ik ze er dan Allons, que je l'arrache tout
maar uittrekken. bonnement.
Maar kan u mij niet chloro- Mais ne pouvez-vous pas me
formeeren ? chlorophormer?
Ja, maar dat kost u veel Oui, mais cela vous coûtera
meer. bien davantage.
0, dat kan me minder schelen. Oh, peu m'importe, pourvu
als ik maar geen pijn lijd. que je ne souffre pas de mal.
Goed, dan zal ik den dokter Bon, alors je ferai venir le
laten roepen. médecin.
Den dokter? Wat moet die Le médecin ? Qu'a-t-il à faire
er bij doen? ici ? (Qu'a-t-il besoin d'être
auprès?)
Omdat wij nooit chloroform Parce que nous n'administrons
toedienen, zonder eerst een jamais de chloroforme, sans