Boekgegevens
Titel: La langue parlée ou Entretiens instructifs et amusants: traduction libre de: English as it is spoken de B.S. Berrington
Auteur: Reinders, J.M.; Berrington, B.S.
Uitgave: La Haye: Haagsche Boekhandel en Uitgevers-Maatschappij, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7768
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201766
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   La langue parlée ou Entretiens instructifs et amusants: traduction libre de: English as it is spoken de B.S. Berrington
Vorige scan Volgende scanScanned page
89
niet knapper, dan de mannen zijn.
Leer om leer, mevrouw!
Straks nam u mijne koningin,
nu ik de uwe.
Flora, Flora, ik vind, datje
er te veel bij praat. Als je niet
oppast, zal mijnbeer de Lacy
je geheel en al verslaan.
Zal hij? Dat nooit! Ik heb
nog vier stukken meer dan hij.
Mevrouw, het spijt me, dat
ik uw ander kasteel ook moet
nemen.
En mij spijt het ook, dat ik
u zeggen moet: koning schaak!
en, ik geloof zelfs dat hij
schaakmat is.
Ja, inderdaad, mevrouw. U
heeft 't gewonnen. Maar ik heb
den geheelen dag tandpijn ge-
had, daardoor kon ik niet be-
hoorlijk denken.
Het spijt me, dit te hooren,
mijnheer de Lacy, maar ik ben
bereid u een volgenden keer
voldoening te geven.
26. Bij den tandmeester.
Ik heb den geheelen nacht
vreeselijke kiespijn gehad; heeft
tout aussi habiles, sinon plus
habiles que les hommes.
A bon chat bon rat (prêté
rendu) madame ! Vous avez pris
tout à l'heure ma reine, main-
tenant je prends la vôtre.
Flore, Flore, je trouve que
tu parles trop à ton jeu. Si tu
ne prends pas garde, monsieur
de Lacy te battra à plate couture.
Allons, tu crois? Jamais de
la vie! (ça jamais!) J'ai encore
quatre pièces de plus que lui.
Madame, je suis fâché de
devoir prendre aussi votre autre
tour.
Et moi aussi je suis fâchée
de devoir vous dire: échec au
roi, et je crois même, qu'il
est échec et mat.
Oui, en effet, madame. Vous
avez gagné la partie. Mais toute
la journée j'ai eu mal aux dents,
ce qui m'a empêché de penser
comme il faut.
Je suis bien fâchée d'ap-
prendre cela, monsieur de Lacy,
mais je suis prête à vous donner
la revanche une autre fois
26. Chez le dentiste.
J'ai eu toute la nuit un ter-
rible mal de dents ; n'avez-vous