Boekgegevens
Titel: La langue parlée ou Entretiens instructifs et amusants: traduction libre de: English as it is spoken de B.S. Berrington
Auteur: Reinders, J.M.; Berrington, B.S.
Uitgave: La Haye: Haagsche Boekhandel en Uitgevers-Maatschappij, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7768
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201766
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   La langue parlée ou Entretiens instructifs et amusants: traduction libre de: English as it is spoken de B.S. Berrington
Vorige scan Volgende scanScanned page
als u niet voorzichtig is, zal
u een van uwe kasteelen ver-
liezen.
Zou u denken? dat is gek!
Wat zegt u hier dan van,
mijnheer ?
Daar! koning schaak.
O, wat een verstandige zet!
Nu neem ik uw koningin,
ha, hai
Nu, ik moet bekennen, dat
u goed speelt, mevrouw.
Ik gevoel me wat zenuwachtig.
Ik kan 't niet verdragen door
eene dame verslagen te worden.
U is precies als alle mannen.
Ze denken, dat ze de heeren der
schepping zijn en dat vrouwen
geen verstand hebben.
Wat zegt u van juffrouw
Fawcett, hé? De eerste in de
wiskunde aan de hoogeschool.
Och, zij maakt een uitzon-
dering op den algemeenen regel.
Dat is zeer onbillijk van u,
mijnheer de Lacy, eiken dag
hooren we van vrouwen, die
zich aan verschillende hooge-
scholen onderscheiden hebben,
en we hebben nu vrouwelijke
doktoren, die even knap, zoo
et si vous n'êtes pas prudente,
vous allez perdre une de vos
tours.
Vous pensez? c'est drôle!
Que dites-vous de ceci, mon-
sieur ?
Voilà! échec au roi.
Oh, quel coup ingénieux!
A présent je prends votre
reine, ba , ha !
Eh bien, je dois avouer que
vous jouez bien, madame.
Je me sens un peu nerveux.
Je ne peux pas supporter
d'être battu par une dame.
Vous ^êtes juste comme tous
les hommes. Ils pensent être
les seigneurs de la création,
et que les femmes n'ont pas
d'esprit.
Que dites-vous de mademoi-
selle Fawcett, hé? Elle est
No. 1 dans les mathématiques
à l'université.
Oh, elle fait une exception
à la règle générale.
C'est fort injuste àvous(devotre
part), monsieur de Lacy, chaque
jour nous entendons parler de
femmes qui se sont distinguées
à différentes universités, et à
l'heure qu'il est, nous avons
des femmes docteurs qui sont