Boekgegevens
Titel: La langue parlée ou Entretiens instructifs et amusants: traduction libre de: English as it is spoken de B.S. Berrington
Auteur: Reinders, J.M.; Berrington, B.S.
Uitgave: La Haye: Haagsche Boekhandel en Uitgevers-Maatschappij, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7768
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201766
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   La langue parlée ou Entretiens instructifs et amusants: traduction libre de: English as it is spoken de B.S. Berrington
Vorige scan Volgende scanScanned page
87
25. Schaakspel.
25. Le jeu des échecs.
Zeg eens, de Lacy, mijne vrouw
schaakt dolgraag. Ik weet, dat
je speelt. Wil je een partij met
haar spelen?
Zeker, met genoegen.
Wil u een partijtje met mij
schaken, mevrouw Jones?
Gaarne, mijnheer de Lacy.
Wat wilt u hebben, de zwarten
of de witten?
Dat is mij hetzelfde.
Zullen we er om trekken?
Goed.
Ik begin.
Koningin schaak!
Hé, dat is niet mooi van u,
mijnheer. Wacht maar, ik zal
u zoo meteen ook wel krijgen.
Ziet u, mijnheer? Ik neem
een pion van u.
Goed, dien neemt u; maar pas
op uwe koningin, mevrouw, ze
is weer in gevaar.
Ha, ha, mijnheer, ik heb uw
paard genomen.
Zeer juist, mevrouw, maar
nu neem ik uw raadsheer, en
Dis donc, de Lacy, ma femme
aime passionnément le jeu
d'échecs. Je sais que tu joues
aux échecs. Veux-tu faire une
partie avec elle?
Mais oui, avec plaisir.
Voulez-vous faire une partie
d'échecs avec moi, madame
Jones?
Volontiers, monsieur de Lacy.
Quelles pièces préférez-vous,
les noires ou les blanches?
Cela m'est égal.
Voulons-nous tirer?
Bon.
Je commence. (A moi à com-
mencer).
Echec à la reine!
Hé, ce n'est pas aimable à
vous, monsieur. Attendez, je
vous attraperai aussi tout à
l'heure.
Voyez, monsieur? Je vous
prends un pion.
Bon, vous le prenez; mais,
madame, gare à votre reine,
elle est de nouveau en danger.
Ha, Ha, monsieur, j'ai pris
votre cavalier.
Tout juste! madame, mais
maintenant je prends votre fou.