Boekgegevens
Titel: La langue parlée ou Entretiens instructifs et amusants: traduction libre de: English as it is spoken de B.S. Berrington
Auteur: Reinders, J.M.; Berrington, B.S.
Uitgave: La Haye: Haagsche Boekhandel en Uitgevers-Maatschappij, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7768
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201766
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   La langue parlée ou Entretiens instructifs et amusants: traduction libre de: English as it is spoken de B.S. Berrington
Vorige scan Volgende scanScanned page
80
Meent u die dame in witte
zijde ?
Dat is juffrouw Bertram, eene
intieme vriendin van ons.
Wat, juffrouw Bertram van
de Nine Elms?
Ja.
O, dan ken ik haar zeer goed.
Zij komt aanstaanden Dinsdag
met hare moeder bij ons di-
neeren.
Zou uhaar gaarne ontmoeten?
Zeer gaarne, wij zullen dan
maar die zaak als afgesproken
beschouwen.
Mogen wij u verzoeken niet
zoo luid te praten, mijnheer?
Ik vraag wel excuus.
Laat eens zien, welk tooneel
is dit, mijnheer de Lacy?
Het is het derde tooneel van
liet eerste bedrijf.
Wat speelt die actrice prach-
tig! Hoe heet ze?
O, dat is de beroemde Marriot.
Arme koningin Catherine!
hoe schandelijk werd zij door
dien onmensch Hendrik VIII
behandeld!
Stilte, daar, stilte!
Voulez-vous dire cette dame
en robe de soie blanche?
C'est mademoiselle Bertram,
une intime amie à nous.
Comment, mademoiselle Ber-
tram du Nine-Elms?
Oui, elle-même.
Oh, alors je la connais très bien.
Elle vient mardi prochain
avec sa mère dîner chez nous.
Voudriez-vous la rencontrer?
Volontiers, c'est doncconvenu,
j'y compte, madame.
Pardon, monsieur, oserions-
nous vous prier de ne pas
parler si haut.
Oh, je vous demande bien
pardon.
Voyons, quelle scène est-ce
là, monsieur de Lacy?
C'est la troisième scène du
l®'' acte, madame.
Que cette actrice joue admi-
rablement. Comment se nomme-
t-elle?
Oh, c'est la célèbre Mariott.
Pauvre reine Catherine !
Qu'elle a été ignomineusement
traitée par ce cruel Henri VIII.
Silence, là-bas, silence!