Boekgegevens
Titel: La langue parlée ou Entretiens instructifs et amusants: traduction libre de: English as it is spoken de B.S. Berrington
Auteur: Reinders, J.M.; Berrington, B.S.
Uitgave: La Haye: Haagsche Boekhandel en Uitgevers-Maatschappij, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7768
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201766
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   La langue parlée ou Entretiens instructifs et amusants: traduction libre de: English as it is spoken de B.S. Berrington
Vorige scan Volgende scanScanned page
77
Zijn er ook kinderen in huis'?
Neen, mijnheer. Ik heb twee
dochters, maar die zijn beiden
groot.
En bedienen zij de heeren?
Een van haar, mijnheer; de
andere is in betrekking.
Heel goed. Ik zal de kamers
nemen tegen 35/- (vijf en dertig
shillings) per week, alles er
onder begrepen, behalve het
laarzenpoetsen en vuur, indien
zulks noodig mocht zijn.
Wil u er ook voor zorgen,
dat het bed goed gelucht wordt?
Zeker, mijnheer. Op dat punt
ben ik altijd zeer nauwkeurig.
Ik zou voor geen geld van de
wereld willen, iemand in een
vochtig bed te laten kruipen.
Hoe laat denkt u, dat uw
vriend Woensdag komt?
Dat weet ik nog niet zeker,
maar ik zal even bij u aanko-
men, om het u te zeggen.
Dank u, mijnheer. Goeden
dag, mijnheer.
Goeden dag, juffrouw.
Y a-t-il aussi des enfants dans
la maison?
Non, monsieur. J'ai deux fil-
les, mais toutes les deux sont
grandes.
Et servent-elles ces messieurs?
Une d'elles, monsieur ; l'autre
est en condition.
Fort bien. Je prendrai les
chambres, au prix de 35/-
(trente-cinq schellings) par se-
maine , tout y compris, excepté
le cirage des bottes et le chauf-
fage , en cas que cela soit néces-
saire.
Voulez-vous avoir soin aussi
que le lit soit bien aéré.
Certainement, monsieur. A
l'égard de cela (sur ce point-là),
je suis toujours exacte (scru-
puleuse). Je ne voudrais pas pour
tout au monde laisser entrer
quelqu'un dans un lit humide.
A quelle heure pensez-vous
que monsieur votre ami viendra
mercredi ?
De cela, je ne suis pas tout
à fait sûr, mais je passerai bien
chez vous pour vous le dire.
Merci bien, bonjour, monsieur.
Bonjour, madame.