Boekgegevens
Titel: La langue parlée ou Entretiens instructifs et amusants: traduction libre de: English as it is spoken de B.S. Berrington
Auteur: Reinders, J.M.; Berrington, B.S.
Uitgave: La Haye: Haagsche Boekhandel en Uitgevers-Maatschappij, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7768
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201766
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   La langue parlée ou Entretiens instructifs et amusants: traduction libre de: English as it is spoken de B.S. Berrington
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
over zijn geheele gezicht, ging
naar den ouden Stubbs en be-
kende, dat hij en een andere
jongen van zijne klasse het ge-
daan hadden.
O ja, nu herinner ik het me
weer, en wat heeft hij er van
langs gehad, hè? Mijn leven
lang zal ik niet vergeten, wat
leelijke gezichten hij trok, toen
de oude Stubbs bezig was hem
af te ranselen. Bij eiken slag
met de plak vertrok hij zijn
gezicht, blies zijne wangen op
en brulde als een os.
Arme jongen, het was ook
om te brullen, niet waar? De
oude Stubbs was zoo wreed,
omdat hij niet in staat geweest
was de daders te ontdekken,
en sloeg er flink op los.
.Ja, en was het niet grappig,
toen de arme Morris naar zijne
plaats terug strompelde met zijn
hand tegen het pijnlijke gedeelte,
terwijl de tranen over zijn leelijk
gezicht rolden?
Ha, ha, ha! Ik kan niet
nalaten te lachen, als ik er aan
denk.
Ik ook niet, ha, ha, ha! Die
seur partout le visage, alla
vers le vieux Stubbs et avoua
que lui et un autre garçon de
sa classe l'avait fait.
Oh, oui, je me le rappelle
à présent, et comme il en a
eu, hein? Je n'oublierai de ma
vie quelles laides grimaces il
faisait, lorsque le vieux Stubbs
était en train de le rosser. A
chaque coup de férule son vi-
sage se contractait convulsive-
ment , ses joues se bouffissaient
et il beugïàit comme un bœuf.
Pauvre garçon, c'était bien
le cas aussi de beugler, n'est-ce
pas? Le vieux Stubbs était si
cruel, parce qu'il n'avait pas
été en état de dépister les
auteurs du délit, et il battait
de plus belle.
Oui, et n'était-ce pas folle-
ment plaisant, de voir le pauvre
Morris, retournant à sa place,
clopin-clopant, la main sur la
partie lésée, tandis que les lar-
mes coulaient le long de sa
frimousse.
Ha, ha, ha ! Je ne puis m'em-
pêcher de rire, quandj'j'pense.
Ni moi non plus, ha, ha, ha !