Boekgegevens
Titel: La langue parlée ou Entretiens instructifs et amusants: traduction libre de: English as it is spoken de B.S. Berrington
Auteur: Reinders, J.M.; Berrington, B.S.
Uitgave: La Haye: Haagsche Boekhandel en Uitgevers-Maatschappij, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7768
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201766
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   La langue parlée ou Entretiens instructifs et amusants: traduction libre de: English as it is spoken de B.S. Berrington
Vorige scan Volgende scanScanned page
61
niet samen gaan dineeren en
een beetje over den goeden ouden
tijd praten?
Xeen, vandaag niet. We ge-
ven thuis een dineetje vandaag.
Kom bij ons dineeren!
Ik heb mijn zwarten rok met
toebehooren niet bij me.
O, dat is minder! Ik zal het
gezelschap wel zeggen, dat je
maar voor een paar dagen in
de stad bent.
Xeen, onder de gegeven om-
standigheden doe ik het maar
liever niet. Een volgenden keer
met genoegen.
En nu, zeg me eens, watje
al zoo uitgevoerd hebt, sedert
ik je gezien heb,
In de eerste plaats heb ik nog
al sterk gestudeerd, en ben nu en
dan een beetje uitjagen geweest.
Waar studeer je voor?
Weet je dat niet ? Ik studeer
in de rechten.
De rechten? dat is toch een
droog vak, niet waar?
Och, sommige menschen den-
ken er zoo over, maar ik vind
het zeer belangwekkend.
In dat geval wordt je nog
eens zonder twijfel een beroemd
aller dîner ensemble et causer
un peu sur le bon vieux temps ?
Xon, pas aujourd'hui. Xous
donnons chez nous un petit
dîner aujourd'hui. Viens dîner
avec nous!
Je n'ai pas d'habit noir avec
accessoires.
Oh, ce n'est rien! Je dirai
bien à la société que tu es
seulement pour deux jours de
passage dans la ville.
Xon, vu les circonstances,
je ne le ferai plutôt pas. Une
autre fois avec plaisir.
Eh bien, dis-moi un peu ce
que tu as fait depuis que je ne
t'ai vu.
D'abord, j'ai assez fortement
étudié, et j'ai été de temps à
autre un peu à la chasse.
Qu'est-ce que tu étudies?
Tu ne sais pas? J'étudie le
droit.
Le droit? C'est une étude
bien sèche, pas vrai?
Oh, quelques gens en pen-
sent ainsi, mais moi je la trouve
fort intéressante.
En ce cas, tu deviendras un
jour sans doute un homme célè-