Boekgegevens
Titel: La langue parlée ou Entretiens instructifs et amusants: traduction libre de: English as it is spoken de B.S. Berrington
Auteur: Reinders, J.M.; Berrington, B.S.
Uitgave: La Haye: Haagsche Boekhandel en Uitgevers-Maatschappij, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7768
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201766
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   La langue parlée ou Entretiens instructifs et amusants: traduction libre de: English as it is spoken de B.S. Berrington
Vorige scan Volgende scanScanned page
56
Nog niet, maar de politie
is hen op 't spoor.
Wat houdt men voor de oor-
zaak van den moord?
De zucht naar geld, mijnheer,
de zucht naar geld, die de wor-
tel is van alle kwaad.
De oude dame was zeer rijk
en had een menigte voorwerpen
van waarde in huis.
De moordenaars wisten dit.
Ze braken de brandkast open
en hebben zich met den geheelen
inhoud uit de voeten gemaakt.
Hemel, je hebt mijn puistje
afgesneden!
Neem me niet kwalijk, mijn-
heer; u bewoog u wat plotseling,
en het mes is wat te scherp.
Maar het bloedt hevig, het
bloed loopt me langs de wang.
Het is maar een heel klein
schrammetje, mijnheer. Ik zal
het dadelijk doen ophouden.
Maar ik was bezig u van dien
verschrikkelijken moord te ver-
tellen ....
Och, wat kan me die moord
schelen; ik vrees, dat, als je
niet oppast, je mij nog zult
vermoorden.
Pas encore, mais la police
est sur leurs traces.
A quoi attribue-t-on la cause
de l'assassinat?
L'ardente soif de l'argent,
monsieur, qui est la source de
tous les crimes.
La vieille dame était très
riches et avait chez elle quan-
tité d'objets de valeur.
C'est ce que les assassins
savaient. Ils ont forcé (crocheté)
le coffre-fort, et se sont enfuis
avec tout le contenu.
Mon Dieu, vous avez coupé
mon bouton!
Je vous demande bien pardon
(mille pardons), monsieur, c'est
que vous avez soudainement
fait un petit mouvement et le
rasoir est un peu trop tranchant.
Mais il saigne violemment, le
sang me coule le long de la joue.
Ce n'est qu'une toute petite
égratignure, monsieur. Je vais
le faire cesser tout de suite.
Mais j'étais en train de vous
raconter l'affreux assassinat....
Peu m'emporte cet assassinat;
je crains qu'encore vous ne m'as-
sassiniez , si vous n'êtes pas
prudent.