Boekgegevens
Titel: La langue parlée ou Entretiens instructifs et amusants: traduction libre de: English as it is spoken de B.S. Berrington
Auteur: Reinders, J.M.; Berrington, B.S.
Uitgave: La Haye: Haagsche Boekhandel en Uitgevers-Maatschappij, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7768
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201766
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   La langue parlée ou Entretiens instructifs et amusants: traduction libre de: English as it is spoken de B.S. Berrington
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
Tegen wanneer kan u mij
een mooi gekleed pak maken?
Wanneer moet u 't hebben,
mijnheer?
Uiterlijk binnen drie dagen.
Best, mijnheer. U zal het
hebben. Wil u maar de stof
uitkiezen ?
Xeen, dat is niet noodig,
dat laat ik aan u over; maak
het maar van het beste zwarte
laken.
Wacht eens; verkoopt u ook
bretels?
-Tawel, mijnheer.
Laat me er eens wat zien!
Wat kosten deze?
3/6, mijnheer (3 shillings six
pence).
Doe ze maar in een stuk pa-
pier, ik zal ze meenemen.
Wanneer mijn goed klaar is,
stuur het dan, asjeblieft, aan
mijn adres.
Wij zullen het eerst moeten
passen, mijnheer; wanneer komt
het u het best gelegen, dat ik
even bij u aankom?
Zoodra het klaar is.
Dank u, mijnheer. Ik zal
Pour quand pouvez-vous me
faire un beau complet ha-
billé ?
Quand vous le faut-il, mon-
sieur?
Dans trois jours au plus
tard.
Fort bien, monsieur. Vous
l'aurez. Voulez-vous seulement
choisir l'étoffe?
Xon, ce n'est pas nécessaire,
je m'en rapporte à vous ; faites
le seulement du meilleur drap
noir.
Attendez; vendez-vous aussi
des bretelles?
Mais oui, monsieur.
Vo3-ons-les.
Combien coûtent celles-ci?
3/6 , monsieur, (3 schellings
six pence).
Enveloppez-les dans un mor-
ceau de papier, je les prendrai
avec moi.
Quand mes effets seront prêts,
envoyez-les, s'il vous plaît, à
mon adresse.
Xous devrons d'abord les es-
sayer, monsieur; quand est-ce
qu'il vous convient le mieux,
que je vienne chez vous?
Dès qu'ils seront prêts.
Merci, monsieur. Je viendrai