Boekgegevens
Titel: La langue parlée ou Entretiens instructifs et amusants: traduction libre de: English as it is spoken de B.S. Berrington
Auteur: Reinders, J.M.; Berrington, B.S.
Uitgave: La Haye: Haagsche Boekhandel en Uitgevers-Maatschappij, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7768
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201766
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   La langue parlée ou Entretiens instructifs et amusants: traduction libre de: English as it is spoken de B.S. Berrington
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
Ik geloof dat deze u goed
zou staan, mijnheer.
Wij verkoopen er veel van,
en kunnen ze zeer aanbevelen.
Wat kost een pak daarvan?
Van deze stof kunnen we
voor £ 3—10—O (drie pond,
tien shillings) een pak leveren.
Best, maak me daar dan maar
een pak van.
Als 't u belieft, mijnheer.
Hoe wenscht u de broek gemaakt
te hebben?
Nog al wijd en niet te lang.
Ongeveer zóólang, mijnheer?
Ja, zoo is 't goed, en zorg
er voor dat ze goed sluit om
de heupen (om het middel).
Laat u dat maar aan ons
over, mijnheer, wij staan voor
een prachtigen snit in.
En nu het vest, mijnheer.
Draagt u een hoog of een laag
vest?
In den winter knoop ik het
graag tot boven toe dicht.
Heel goed, mijnheer.
Je crois que celle-ci vous
irait bien, monsieur.
Nous en vendons beaucoup,
et pouvons vous la recomman-
der beaucoup.
Combien coûte un complet
de cette étoffe?
De cette étoffe nous pouvons
vous faire un complet à raison
de £ 3—10—0 (trois livres,
dix schellings).
Bon. Faites-m'en donc un
complet.
S'il vous plaît, monsieur.
Comment désirez-vous le pan-
talon?
Assez ample, et pas trop
long?
Environ cette longueur-ci,
monsieur?
Oui, voilà qui est bon, et
ayez soin que la ceinture serre
bien la taille.
Remettez-vous-en seulement
à nous, monsieur, nous vous
garantissons une coupe magni-
fique.
Et maintenant le gilet, mon-
sieur. Le portez-vous, montant
ou ouvert?
En hiver je le préfère mon-
tant.
Parfaitement, monsieur.