Boekgegevens
Titel: La langue parlée ou Entretiens instructifs et amusants: traduction libre de: English as it is spoken de B.S. Berrington
Auteur: Reinders, J.M.; Berrington, B.S.
Uitgave: La Haye: Haagsche Boekhandel en Uitgevers-Maatschappij, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7768
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201766
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   La langue parlée ou Entretiens instructifs et amusants: traduction libre de: English as it is spoken de B.S. Berrington
Vorige scan Volgende scanScanned page
45
deelen, zal u zeker wel bevallen.
Het papier en de druk zijn goed,
en de illustraties zijn van be-
roemde artisten.
Ja, deze uitgave is zeer naar
mijn zin. He moet binnenkort
nog meer hebben en zal dus
terugkomen.
Heeft u van morgen niets
meer noodig, mijnheer? Schrijf-
behoeften of iets van dien aard?
O ja, ik ben blij, dat u er
mij aan herinnert. Geef me eene
doos goed postpapier en enve-
loppen, die er bij passen (be-
hooren).
Wenscht u glimmend (ge-
glansd) of dof (ongeglansd)
papier?
Glimmend, asjeblieft, en van
het beste.
Jawel, mijnheer, en welke
enveloppen verkiest u, vierkante
of lange?
O, vierkante, ik gebruik nooit
andere.
Nog iets mijnheer?
Geef me eenige vellen vloei-
papier en een doosje goede
stalen pennen.
lûmes vous plaira bien décidé-
ment. Le papier et les caractères
sont bons et les illustrations
sont d'artistes célèbres.
Oui, cette édition est fort à
mon goût. Sous peu il me faut
encore davantage; je reviendrai.
Ne vous faut-il rien davantage
ce matin, monsieur? Papier,
encre, plumes, crayons, ou autres
choses analogues?
Oh oui, je suis bien aise que
vous me fassiez souvenir. Donnez-
moi une boîte de papier à lettre
avec enveloppes assorties (assor-
tissantes).
Désirez-vous du papier glacé
ou non glacé?
Glacé, s'il vous plaît, et du
meilleur.
Bien, monsieur, et quelles
enveloppes voulez-vous, carrées
ou longues?
Oh, carrées, je n'en emploie
jamais d'autres.
Encore quelque chose, mon-
sieur? (Et avec cela, monsieur?)
Donnez-moi quelques feuilles
de papier buvard et une boîte
de bonnes plumes de fer (plumes
métalliques).