Boekgegevens
Titel: La langue parlée ou Entretiens instructifs et amusants: traduction libre de: English as it is spoken de B.S. Berrington
Auteur: Reinders, J.M.; Berrington, B.S.
Uitgave: La Haye: Haagsche Boekhandel en Uitgevers-Maatschappij, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7768
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201766
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   La langue parlée ou Entretiens instructifs et amusants: traduction libre de: English as it is spoken de B.S. Berrington
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
Hier is een heel mooie uit-
gave, mijnheer, die wij bijzonder
kunnen aanbevelen. Het papier
is goed en 't is verguld op
snee, en elk deel bevat zes uit-
muntende staalgravures.
Laat me eens zien, welke
aanteekeningen er bij zijn.
Zij zijn zeer uitvoerig, mijn-
heer, en verklaren alles wat
noodzakelijk is.
Is u daar wel zeker van?
De recensenten hebben ze een-
stemmig geprezen, mijnheer.
Als u wil, dan zal ik u wel
eenige beoordeelingen laten lezen.
In dat geval kan ik, dunkt
me, niet beter doen dan deze
uitgave te nemen.
£ 6, 10, O (zes pond, 10
shilling) zei u?
Ja, mijnheer.
Hoeveel korting geeft u?
Drie stuiver op de shilling,
mijnheer.
Nu moet ik nog een kom-
plete uitgave van Dickens' wer-
ken hebben op goed dik papier
gedrukt en geheel geïllustreerd.
Deze uitgave, in zeventien
Yoici une très belle édition,
monsieur, que nous pouvons par-
ticulièrement recommander. Le
papier est bon, doré sur tranche,
et chaque volume contient six
excellentes gravures.
Voyons un peu les notes qui
s'y trouvent.
Elles sont fort détaillées, et
expliquent tout ce qui est néces-
saire.
Etes-vous bien sûr de cela?
Les critiques les ont unani-
mement louées, monsieur.
Si vous voulez, je vous ferai
lire quelques comptes-rendus.
En ce cas, je trouve que je
ne puis rien faire de mieux que
de prendre cette édition-ci.
£ 6-10-0 (six livres, dix
schellings) vous disiez?
Oui, monsieur.
Combien de rabais donnez-
vous?
Trois sous sur le schelling
(schelling, monnaie d'argent de
la valeur de fr. 1,25).
Maintenant il me faut encore
une édition complète des œuvres
de Dickens, imprimées sur du
bon papier et d'un bout à l'autre
illustrées.
Cette édition, en dix-sept vo-