Boekgegevens
Titel: La langue parlée ou Entretiens instructifs et amusants: traduction libre de: English as it is spoken de B.S. Berrington
Auteur: Reinders, J.M.; Berrington, B.S.
Uitgave: La Haye: Haagsche Boekhandel en Uitgevers-Maatschappij, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7768
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201766
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   La langue parlée ou Entretiens instructifs et amusants: traduction libre de: English as it is spoken de B.S. Berrington
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
een massa knechts en kunnen
het desnoods in eene week
klaar hebben.
Heel goed. Xu laat eens zien;
mij dunkt dat het 't beste is, het
arrangement aan u en mevrouw
Brett over te laten. Denkt je
dat ook niet, lieve?
Ja , beste, maar ik had graag,
dat je zag wat ik koos.
Goed, ik zal in den loop
van den morgen nog eens aan-
komen, om te zien, hoe ge
gevorderd zijt. Tot straks!
Ku, mijnheer Maple, moet
u er om denken dat ik voor
mijne dochter alles van de beste
qualiteit wil hebben.
Natuurlijk, mevrouw. Met
welke kamer willen we be-
ginnen?
Mij dunkt, we zullen maar
met het salon beginnen.
Zeer goed, mevrouw.
Laat mij eens een zeer mooi
ameublement zien!
Welke kleur verkiest u?
Geel satijn, dunkt me.
En zou u rozen-, ebben- of
mahoniehout willen hebben?
avons une masse de gens et
nous pourrions avoir tout prêt en
une semaine, si c'est nécessaire.
Parfaitement. A présent,
voyons un peu ; je pense qu'il
serait mieux de laisser tout
régler par vous et Mad. Brett.
Ne le trouves-tu pas aussi, ma
chère ?
Mais oui, mon cher, mais
j'aimerais bien, que tu visses
ce que je choisis.
Bon. Je passerai encore une
fois dans le cours de la matinée
pour voir comment vous êtes
avancés. A tantôt (à bientôt).
Maintenant, monsieur Maple,
il faut songer que je veux avoir
pour ma fille tout de la meilleure
qualité.
Bien entendu, madame. Par
quelle pièce commencerons
nous?
H me semble qu'il serait bon
de commencer par le salon.
Très bien, madame.
Montrez-moi un peu un très
bel ameublement.
Quelle couleur préférez-vous?
Il me semble du satin jaune.
(Du satin jaune, ce me semble.)
Et voudriez-vous du bois de
rose, d'ébène ou d'acajou?