Boekgegevens
Titel: La langue parlée ou Entretiens instructifs et amusants: traduction libre de: English as it is spoken de B.S. Berrington
Auteur: Reinders, J.M.; Berrington, B.S.
Uitgave: La Haye: Haagsche Boekhandel en Uitgevers-Maatschappij, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7768
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201766
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   La langue parlée ou Entretiens instructifs et amusants: traduction libre de: English as it is spoken de B.S. Berrington
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
maar! Ik gevoel me zoo naar,
geef me nog wat cognac!
13. Bij den leverancier van
huisraad.
Goeden morgen, mijnheer
Maple.
Ik moet een huis gemeubi-
leerd hebben. U weet zeker, dat
mijne dochter getrouwd is.
Jawel, mijnheer, ik heb het
in de courant gelezen.
U kan mij immers alles
leveren, niet waar?
Ja, mijnheer, we leveren ge-
heele inboedels, en wat wij niet
voorradig hebben, kunnen we
voor u laten komen. Het meu-
bilair is zeker voor uwe dochter,
niet waar?
Ja, wij wenschen allés voor
haar klaar te hebben tegen den
tijd dat zij van hare huwelijks-
reis terugkomt.
En wanneer zal dat zijn,
mijnheer?
Van daag over zes weken.
Denkt u tegen dien tijd alles
in orde te hebben?
Zeker, mijnheer, we hebben
nous déjà arrivés! Je me sens
si mal; donnez-moi encore un
peu de cognac.
13. Chez le fournisseur de meu
bles et d'ustensiles de ménage.
Bonjour, monsieur Maple
Il me i'aut meubler une maison.
Vous savez certainement que
ma fille est mariée?
Oui, monsieur, je l'ai lu
dans le journal.
Vous pouvez pourtant me
fournir de tout, n'est-ce pas?
Mais oui, monsieur, nous
fournissons des mobiliers com-
plets, et ce que nous n'avons pas,
nous pouvons vous le faire venir.
Les meubles (l'ameublement)
sont certainement pour madame
votre fille, n'est-ce pas?
Oui, nous désirons avoir tout
prêt pour elle vers le temps
qu'elle retourne de son voyage
de noce.
Et à quelle époque sera-ce,
monsieur?
Ce sera dans six semaines.
Pensez-vous avoir tout en
ordre vers ce temps là?
Mais oui, monsieur, nous