Boekgegevens
Titel: La langue parlée ou Entretiens instructifs et amusants: traduction libre de: English as it is spoken de B.S. Berrington
Auteur: Reinders, J.M.; Berrington, B.S.
Uitgave: La Haye: Haagsche Boekhandel en Uitgevers-Maatschappij, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7768
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201766
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   La langue parlée ou Entretiens instructifs et amusants: traduction libre de: English as it is spoken de B.S. Berrington
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
Ja, en daar is de haven. Oui, et voilà le port.
Eindelijk zijn we er. Enfin nous voilà arrivés.
12. Aan boord van de stoom- 12. A bord du bateau à
boot. Vapeur.
Hier naar de stoomboot, hee- Messieurs, c'est ici le chemin
ren, hier dezen kant! pour aller au bateau à vapeur!
par ici!
Hoe laat vertrekt ze? A quelle heure part-il?
Over tien minuten, mijn- Dans dix minutes, mon-
heer. sieur.
Alle kaartjes gereedhouden! Mes dames et messieurs, pré-
parez vos billets.
Hofmeester, breng deze ba- Descendez ces effets, maître
gage naar beneden in de eerste d'hôtel, dans la cabine première
kajuit en reserveer een mooie classe et réservez-moi un bon lit.
kooi voor mij!
Wenscht u er een boven of En voulez-vous un en bas
beneden, mijnheer? ou en haut, monsieur?
Boven, alsjeblieft. En bas, s. v. p.
Heel goed, mijnheer! Bien, monsieur.
Hoe denkt u, dat de over- Comment sera la traversée.
tocht zal zijn, kapitein? pensez-vous, capitaine?
Xu, ik vrees, dat het zeer Ma foi, je crains qu'il ne fasse
ontstuimig weer zal zijn. Wij tempête. Xous avons une brise
hebben een sterke bries , en den carabinée et le vent en proue.
wind vlak van voren.
Het spijt me dit te hooren, Je suis fâché d'apprendre cela,
kapitein; ik ben een slecht capitaine; je suis un mauvais
matroos. (méchant) marin.
Heeft n last van zeeziekte? Souffrez-vous du mal de mer?