Boekgegevens
Titel: La langue parlée ou Entretiens instructifs et amusants: traduction libre de: English as it is spoken de B.S. Berrington
Auteur: Reinders, J.M.; Berrington, B.S.
Uitgave: La Haye: Haagsche Boekhandel en Uitgevers-Maatschappij, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7768
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201766
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   La langue parlée ou Entretiens instructifs et amusants: traduction libre de: English as it is spoken de B.S. Berrington
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
we moeten nu niet praten.
Xu is de feestelijkheid afge-
loopen. Zie hoe men de bruid en
den bruidegom met rijst bestrooit
(dit is in Engeland gebruik).
Wat beteekent dat?
Het beteekent, geloof ik, mijn-
heer, dat zij hun heele leven
• gelukkig en voorspoedig mogen
zijn.
Hier hebt je twee rijksdaalders
ga met je vrienden op de gezond-
heid van het echtpaar drinken.
Dank u wel, mijnheer, u is
wel vriendelijk.
Dat zal me van avond een
drukte zijn in 't dorp, want
juffrouw Brett was bij iedereen
bemind. Haar vader heeft den
kastelein van „deRoodeLeeuw"
laten zeggen, dat hij er voor
zorgen moet, dat wij ons op zijn
kosten goed vermaken.
Wel moedertje, dat hoop ik.
Goeden dag.
Goeden dag, mijnheer. God
zegene u!
10. Aan het station.
Zie zoo, nu zijn we op het
perron.
jouer, nous ne devons pas
parler maintenant.
Voilà la cérémonie finie. Re-
gardez, comme on jette du riz
à la fiancée et au fiancé (c'est
l'usage en Angleterre.)
Que signifie cela?
Je crois, monsieur, que cela
signifie qu'on souhaite qu'ils
soient heureux et prospères
toute leur vie.
Voilà deux rixdales, allez avec
vos amis boire à la santé des
jeunes mariés
Merci bien, monsieur, vous
êtes bien aimable.
Il y aura ce soir bien du
bruit et du mouvement dans le
village, car mademoiselle Brett
était aimée par tout le monde.
Son père a fait dire au pro-
priétaire de l'hôtel du Lion
Rouge qu'il doit avoir soin
que nous nous en donnions tous
à ses frais.
Eh bien, ma bonne femme,
j'espère que vous vous en don-
nerez. Adieu.
Adieu, monsieur, que Dieu
vous bénisse!
10. A la gare.
C'est ça, nous voici sur le
quai.