Boekgegevens
Titel: La langue parlée ou Entretiens instructifs et amusants: traduction libre de: English as it is spoken de B.S. Berrington
Auteur: Reinders, J.M.; Berrington, B.S.
Uitgave: La Haye: Haagsche Boekhandel en Uitgevers-Maatschappij, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7768
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201766
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   La langue parlée ou Entretiens instructifs et amusants: traduction libre de: English as it is spoken de B.S. Berrington
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
fromv Brett zie, zal ik op den
verlovingsring letten.
Denk je dat ze eene goede
vrouw voor Jones zal zijn?
Xaar 't geen ik gehoord heb,
zou ik 't wel denken.
Men zegt dat zij zeer bemin-
nelijk, huiselijk en zatilit van
humeur is.
Ik vrees, dat haar humeur
op een harde proef gesteld zal
worden, als zij met Jones ge-
trouwd is. Hij verbeeldt zich
alle kwalen der wereld te heb-
ben en klaagt gedurig.
Arm kind! wat beklaag ik haar!
Wat zal ik zeggen, als ik
haar ontmoet? Feliciteeren kan
ik haar niet, en ik vrees, dat
zij met onzen vriend Jones niet
gelukkig zal zijn.
We zullen zien; en nu moet ik
weg. Morgen zie ik je weer en
ben dan misschien in staat om
je meer bijzonderheden te ver-
tellen.
9. De bruiloft.
Waarom luiden de klokken
zoo, vrouwtje?
Weet u dat niet, mijnheer?
rai (rencontrerai) mademoiselle
Brett, je ferai attention à son
alliance (anneau nuptial).
Penses-tu qu'elle sera une
bonne femme pour Jones.
Je le pense bien, d'après ce
que j'ai entendu dire.
On dit qu'elle est très aimable,
bonne ménagère et d'une hu-
meur douce.
Je crains que son humeur
ne soit fortement mise à
l'épreuve, quand elle sera ma-
riée avec Jones. Il s'imagine
avoir tous les maux du monde,
et se plaint toujours.
Pauvre fille ! que je la plains !
Que dirai-je, quand je la ren-
contrerai? La féliciter, c'est ce
que je ne peux pas; et je crains
qu'elle ne soit jamais heureuse
avec notre ami Jones.
Xous verrons ; et maintenant
il faut que je m'en aille. De-
main je te reverrai et alors je
serai probablement en état de
te donner plus de détails.
9. La cérémonie du mariage
(la noce.)
Pourquoi sonne-t-on les
cloches, ma brave femme?
Ne savez-vous pas cela, mon-