Boekgegevens
Titel: La langue parlée ou Entretiens instructifs et amusants: traduction libre de: English as it is spoken de B.S. Berrington
Auteur: Reinders, J.M.; Berrington, B.S.
Uitgave: La Haye: Haagsche Boekhandel en Uitgevers-Maatschappij, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7768
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201766
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   La langue parlée ou Entretiens instructifs et amusants: traduction libre de: English as it is spoken de B.S. Berrington
Vorige scan Volgende scanScanned page
122
bijna iedereen Engelsch sprak.
Ja, de Hollanders zijn zeer
knap in talen; de meeste be-
schaafde lieden spreken er drie
a vier moderne talen.
Ja, zie je, Hollandsch wordt
alleen in Nederland gesproken.
In andere landen is het van
geen nut, met uitzondering van
de Nederlandsche koloniën.
Het is eene zeer leelijke taal,
niet waar?
Dat mag zoo klinken voor
Engelsche ooren, maar ik vind
het een zeer interessante taal.
Maar is zij niet erg moeilijk
uit te spreken?
Ja, nog al; er zijn veel keel-
klanken in en de g is nog al
moeilijk uit te spreken. Om de
waarheid te zeggen, zijn er
Engelschen die ze nooit goed
leeren uitspreken.
Nu, ik weet zeker, dat ik
het nooit zal probeeren. Ik spreek
een beetje Fransch, en dat vind
ik al moeilijk genoeg. Maar
que presque tout le monde
parlait anglais.
Oui, les Hollandais sont d'ex-
cellents linguistes (très habiles,
très versés dans les langues);
la plupart des gens civilisés
parlent trois ou quatre langues
modernes.
Oui, vois-tu, (tu dois savoir
que) le hollandais ne se parle
qu' en Hollande.
Dans d'autres pays il n'est
d'aucune utilité, excepté dans
les colonies Néerlandaises bien
entendu.
C'est une langue bien laide,
n'est-ce pas?
Ça peut sonner ainsi à des
oreilles anglaises, mais je trouve
que c'est une langue bien inté-
ressante.
Mais n'est-ce pas une langue
très difficile à prononcer?
Oui, assez; elle a beaucoup
de sons gutturaux et le g est
assez difficile à prononcer. A
dire vrai, il y a des Anglais qui
ne parviennent jamais à la bien
prononcer.
Eh bien, je n'essayerai jamais
à la prononcer, c'est certain. Je
parle un peu le français, et
c'est ce que je trouve déjà assez