Boekgegevens
Titel: La langue parlée ou Entretiens instructifs et amusants: traduction libre de: English as it is spoken de B.S. Berrington
Auteur: Reinders, J.M.; Berrington, B.S.
Uitgave: La Haye: Haagsche Boekhandel en Uitgevers-Maatschappij, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7768
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201766
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   La langue parlée ou Entretiens instructifs et amusants: traduction libre de: English as it is spoken de B.S. Berrington
Vorige scan Volgende scanScanned page
119
hoe ziek je arme lieve vrouw is ?
Maar goede, beste mevrouw,
ik wou, dat u rustig bleef; u
maakt me meteen nog gek.
O, jij wreede man, je hebt
geen gevoel, je hebt een hart
van steen.
Ik wou, dat u kalm bleef en
u niet zoo dwaas aanstelde.
Wrijf haar handen! Ha, God-
dank , daar komt de dokter!
O, Dokter, lieve dokter, kom
gauw! Ik geloof, dat mijn arm
kind gaat sterven.
Wees niet zoo opgewonden,
mevrouw, wees niet zoo opge-
wonden! Uwe dochter zal wel
dadelijk weer bij komen. Daar
ziet u, ze komt al bij.
O, lieve mama, waar ben
ik'? Ik ben zoo ziek, ik heb
zoo'n pijn.
Je bent bij je eigen, lieve
moeder, mijn schat.
Mevrouw, uwe dochter moet
heel kalm gehouden worden. Ik
geloof, dat u beter deed, als
u haar aan mij en haren man
overliet. Mijnheer, wil u me
eens helpen om uwe vrouw in
pas, comme ta pauvre chère
femme est malade?
Mais ma bonne, chère ma-
dame, je voudrais que vous
demeuriez tranquille (calme) ;
vous allez encore me rendre fou.
Homme cruel que tu es,
tu n'as pas de sentiment, tu
as un cœur de pierre.
Je voudrais que vous demeu-
riez calme et que n'agissiez pas si
follement. Frottez-lui les mains !
Ah, grâce à Dieu, voilà le
docteur !
0, docteur, mon cher docteur,
venez vite! Je crois que ma
pauvre enfant va mourir.
Ne vous excitez pas ainsi,
madame, ne vous excitez pas
tant! Votre fille reprendra bien
connaissance tout à l'heure. Là,
voyez, elle revient (à elle) déjà.
0, chère maman, où suis-je ?
Je suis si malade, je souffre tant.
Tu es auprès de ta chère
mère, mon petit cœur.
Madame, votre fille doit être
tenue fort calme. Je crois que
vous feriez mieux de la laisser
à moi et à son mari. Monsieur,
voulez-vous m'aider à porter
votre femme dans sa chambre