Boekgegevens
Titel: La langue parlée ou Entretiens instructifs et amusants: traduction libre de: English as it is spoken de B.S. Berrington
Auteur: Reinders, J.M.; Berrington, B.S.
Uitgave: La Haye: Haagsche Boekhandel en Uitgevers-Maatschappij, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7768
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201766
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   La langue parlée ou Entretiens instructifs et amusants: traduction libre de: English as it is spoken de B.S. Berrington
Vorige scan Volgende scanScanned page
107
Van avond om negen uur.
O, dan heb ik den tijd nog.
Zeker, mijnheer.
Heeft u ook brieven voor den
heer Jones?
Welke voorletters, mijnheer?
Ch. F. of Charles, Frederik.
Op 't oogenblik nog niet,
mijnheer. Van waar wacht u ze ?
Ik verwacht er een uit Frank-
rijk en een uit Holland.
O, dan kunnen er geen hier
zijn vóór morgen ochtend.
O, heel goed, dan kom ik
morgen terug.
Kellner, weet je wel zeker,
dat je de brieven, die ik je
een paar dagen geleden ge-
geven heb, op de post hebt
gedaan ?
Zeer zeker, mijnheer.
En hebt je niet vergeten er
postzegels op te plakken?
Neen, mijnheer.
Nu, dat is toch zeer vreemd,
dat ik geen antwoord op mijn
brief gekregen heb.
Misschien krijgt u het van-
daag, mijnheer.
Hoeveel besteluren zijn er
Ce soir à neuf heures.
Oh, alors j'ai encore le
temps.
Mais oui, monsieur.
Avez-vous aussi des lettres
poste-restante au nom de mon-
sieur Jones?
Quelles initiales, monsieur?
Ch. F. ou Charles, Frédéric.
Il n'y en a pas, monsieur.
D'où (de quel endroit) les
attendez-vous ?
J'en attends une de la France
et une de la Hollande.
Oh, il ne peut pas y en avoir
avant demam matin.
Bon, je reviendrai alors de-
main.
Garçon, êtes-vous bien sûr
que les lettres que je vous ai
données il y a deux jours,
aient été mises à la poste?
Mais certainement, monsieur.
Et n'avez-vous pas oublié
d'y mettre des timbres?
Oh, non, monsieur.
Hé, c'est pourtant bien étrange
que je n'aie pas reçu de ré-
ponse à ma lettre.
Peut-être la recevrez-vous
aujourd'hui, monsieur.
Combien de fois par jour le