Boekgegevens
Titel: La langue parlée ou Entretiens instructifs et amusants: traduction libre de: English as it is spoken de B.S. Berrington
Auteur: Reinders, J.M.; Berrington, B.S.
Uitgave: La Haye: Haagsche Boekhandel en Uitgevers-Maatschappij, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7768
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201766
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   La langue parlée ou Entretiens instructifs et amusants: traduction libre de: English as it is spoken de B.S. Berrington
Vorige scan Volgende scanScanned page
105
Mijn waarde heer, u maakt
u noodeloos ongerust. Toen u
den laatsten keer hier was,
scheelde u niets aan uw hart.
Maar, mijn beste dokter, ik
lijd verschrikkelijk, mijn hart
schijnt in 't geheel niet te
kloppen, en ik voel er altijd
zoo'n knagende pijn aan.
Heeft u alle geneesmiddelen
gebruikt, die ik u voorgeschreven
heb?
Jawel, dokter.
En heeft u u met hetolietje
drie of viermaal daags inge-
wreven ?
Jawel, dokter, het heeft me
niet het minst geholpen, en
het wordt eiken dag erger.
Kom, kom, mijn waarde heer,
we moeten volharden en niet
moedeloos worden, de pijn zal
wel weg gaan.
Maar, dokter, het duurt zoo
lang, eer het weggaat, en ik
heb dag en nacht geen rust.
Wil u mijn hart nog eens
onderzoeken?
Och, ja, kleed u maar eens
uit! Mijne waarde heer, er
Mon cher monsieur, vous
vous inquiétez sans sujet. La
dernière fois que vous étiez ici,
vous n'aviez rien à votre cœur.
(Votre cœur était dans son état
normal).
Mais, mon cher docteur, je
souffre horriblement, mon cœur
semble ne pas battre du tout,
et je sens toujours un mal
poignant à cet endroit.
Avez-vous pris toutes les
médecines que je vous ai pres-
crites (ordonnées)?
Oui, docteur.
Et vous ètes-vous frictionné
avec l'huile trois ou quatre fois
par jour?
Oui, docteur, cela n'a pas
eu le moindre effet, et mon
mal empire chaque jour.
Allons, allons, mon cher mon-
sieur, nous devons persévérer
et ne pas nous décourager, le
mal passera bien.
Mais, docteur, cela dure si
longtemps, cela ne passe pas,
nuit et jour je n'ai pas de
repos.
Voulez-vous examiner encore
une fois mon cœur?
Oh, oui, déshabillez-vous!
Mon cher monsieur, vous n'avez