Boekgegevens
Titel: La langue parlée ou Entretiens instructifs et amusants: traduction libre de: English as it is spoken de B.S. Berrington
Auteur: Reinders, J.M.; Berrington, B.S.
Uitgave: La Haye: Haagsche Boekhandel en Uitgevers-Maatschappij, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7768
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201766
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   La langue parlée ou Entretiens instructifs et amusants: traduction libre de: English as it is spoken de B.S. Berrington
Vorige scan Volgende scanScanned page
104
Ja, mijnheer, dat gaat niet,
dat gaat niet! De geest moet
net zoo goed rust hebben als
het lichaam. Laat me uw hart
eens onderzoeken! Het is eene
kleine neuralgische aandoening;
u heeft zeker kou gevat.
Dat kan wel zijn.
Nu, ik zal u een olietje voor-
schrijven , waarmee ge u drie
of vier maal per dag moet in-
wrijven, en een drankje, dan
zal u over een paar dagen wel
beter zijn.
Dank u. Wil u er voor zorgen
dat de gebruiksaanwijzingen dui-
delijk op de flesschen staan
geschreven ?
Zeker, daar zorgen wij altijd
voor.
En wat ben ik u schuldig?
Och, dezen keer nog niets, ü
komt toch immers nog terug.
Dank u, goeden morgen,
mijnheer.
30. Vervolg.
, Ach, dokter, ik ben zoo ziek.
Ik geloof, dat ik een hartkwaal
heb.
Oui, monsieur, cela ne va
pas, cela ne va pas! L'esprit
doit avoir du repos tout aussi
bien que le corps. Que j'examine
un peu votre coeur. C'est une
petite affection névralgique ;
vous avez certainement attrapé
un froid.
Cela- se peut.
Eh bien, je vous donnerai
(prescrirai), un liniment pour
vous frictionner trois ou quatre
fois par jour, et une potion,
et vous serez bien mieux dans
un jour ou deux.
Je vous remercie. Veuillez
faire indiquer distinctement sur
les bouteilles la manière dont
je dois prendre vos ordonnances.
Certainement, nous avons
toujours soin de cela.
Et qu'est-ce que je vous dois,
docteur ?
Oh, rien cette fois-ci. Vous re-
viendrez pourtant, n'est-ce pas ?
Merci, salut, docteur!
30. Suite.
Ah, docteur, je suis malade,
malade. Je crois avoir une ma-
ladie de cœur (avoir le cœur
affecté).