Boekgegevens
Titel: La langue parlée ou Entretiens instructifs et amusants: traduction libre de: English as it is spoken de B.S. Berrington
Auteur: Reinders, J.M.; Berrington, B.S.
Uitgave: La Haye: Haagsche Boekhandel en Uitgevers-Maatschappij, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7768
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201766
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   La langue parlée ou Entretiens instructifs et amusants: traduction libre de: English as it is spoken de B.S. Berrington
Vorige scan Volgende scanScanned page
j Wat zal u gebruiken, kapitein, Que prendrez-vous, capitaine,
Port of Sherry? du vin d'Oporto, ou du vin de
Xérès.*)
Ik zal me maar bij de Sherry Je m'en tiendrai seulement au
houden, denk ik. vin de Xérès, je pense.
Nu de dames weg zijn, kapitein, Maintenant que ces dames
zullen wij maar eens gaan sont parties, capitaine, nous
rooken. allons fumer un peu.
Steek een sigaar op. Dit zijn Allumez un cigare. Ceux-ci
lichte en dat zware. sont doux, ceux-là sont forts.
Welke verkiest u? Lesquels voulez-vous?
Ik houd niet van al te zware. Je n'aime pas les cigares trop
Ik zal er hier maar een van forts. Je prendrai seulement un
nemen. de ceux-ci.
Nu een glaasje cognac, op A présent un petit verre de
de valreep. cognac, le coup de l'étrier.
Laten we nu de dames op- Allons maintenant rejoindre
zoeken. ces dames.
Goed; maar laat mij eerst Bon ; mais laissez-moi d'abord
mijn sigaar oprooken, achever mon cigare.
Zij zullen denken, dat wij Elles penseront, que nous
nooit terug komen. ne reviendrons plus.
Nu ben ik klaar, kom, laat Me voilà prêt, allons, partons.
ons gaan!
Wil u niet eens een stukje Mademoiselle Rossignol, veuil-
zingen, Mejuffrouw Nachtegaal? lez nous faire la grâce de chanter
un petit morceau.
't Spijt me, kapitein, maar A mon grand regret, capitaine,
ik heb geen muziek bij me. je n'ai pas apporté ma mu-
sique.
Maar u, kapitein, zou u Mais vous, capitaine, ne
*) Les garçons de café disent toujours un verre d'Oporto, un verre de Xérès.
Dans la bonne société il faut dire du vin d'Oporto, du vin de Xérès, etc.